پنجاه و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر  هفت تپه

 

امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

#اتحاد_اعتصاب

 

#نان_کار_آزادی_

#شادی_رفاه_آبادی

#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

📣حضور گسترده نیروهای پلیس در پنجاه و پنجمین روز اعتصاب

▪️ ورودی به طرف فرمانداری از سمت پل جنوبی فرمانداری، توسط پلیس بسته شده است.

پنجاه و پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه.

امروزصبح کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل درب فرمانداری به اعتصاب خود ادامه دادند.

✔️ ‌کارگران هفت تپه با اتحاد تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

▫️ پلیس،سرکوب و زندان نمی تواند خللی در  عزم ما  کارگران در راه رسیدن به مطالبات به حق مان ایجاد کند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۱۸ مرداد ۱۳۹۹

 

یک بار دیگر،(نان_کار_آزادی) محاکمه میشود!

 

فردا دوشنبه سیزده مرداد ۱۳۹۹ یک بار دیگر،#نان_کار_آزادی محاکمه میشود!

#نان_کار_آزادی_

#شادی_رفاه_آبادی

#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

طی ابلاغیه، دو نفر از  کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه شوش احضار شده اند. بیشتر بخوانید… »

حرکتی امید بخش  (بیانیه مشترک)

 

بیانیه تشکلها و گروه های کارگری، دانشجویی، بازنشستگان و فعالین لغو کار کودکان در رابطه با آغاز اعتصابات گسترده و همزمان کارگری در ایران                                           متن بیانیه بیشتر بخوانید… »

چهل و یکمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه

 

#نان_کار_آزادی

#شادی_رفاه_آبادی

#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

امروز شنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ کارگران ستم دیده هفت‌ تپه تجمع  خود را درشوش، روبروی دفتر نماینده مجلس ادامه دادند. دفتری که  هیچ جوابی برای مطلبات این مردم شریف ندارد.

چرا که منفعت او منفعت کارگران و زحمتکشان نیست، منفعت او منفعت  شخصی خود و دیگر صاحبان سرمایه است !!!

سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام داشته است و خواستار رسیدگی به خواست و مطالبات کارگران میباشد.

شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹

سندیکای کارگران.نیشکر هفت‌تپه

 

 

 

در حمایت از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کارگران زحمتکش هفت تپه در حالی به چهلمین روز اعتصاب خود نزدیک می شوند که هیچ درجه ای از  سرکوب، شکنجه و اخراج همکاران و رهبران عملی کارگران نتوانسته آنها را از پیگیری مطالبات به حقشان باز دارد و هفت تپه این روزها به سنگر مبارزه ضد سرمایه داری طبقه کارگر ایران تبدیل شده است. بیشتر بخوانید… »