کمیته آزادی – برابری

خجسته باد فرا رسیدن روز جهانی کارگر!

 

گسترش دامنه ی فقر و استثمار با نظم سرمایه داری عجین است. پی آمد انباشت ثروت در دست سرمایه داران، فقروفلاکت اردوگاه کار وزحمت است. روز جهانی کارگر روزی است که کارگران و مزد بگیران محروم در سراسر گیتی با مشتهای گره کرده خود به مناسبات سرمایه داری جهانی اعتراض می کنند و سرود آینده و دنیائی بهتر و عادلانه تر را سر میدهند.

باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بندگی

 وآنگه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هرچیز گردند بیشتر بخوانید… »

سي سال جنايت و خشونت جمهوري اسلامي عليه مردم کشورمان

 


 هم اکنون در آستانه 22 بهمن سي و يکمين سالروز 1357 انقلاب ضد سلطنتي قرار داريم. امروزه فضاي سياسي  حاکم بر کشورمان و خروش اعتراضي مردمي در خيابانها  يادآور مبارزات آن دوران است. ديکتاتوري مذهبي برخاسته از مبارزات ضد سلطنتي نشان داده است که صدها بار وحشيانه تر از خاندان پهلوي و داراي ظرفيتهاي بسيار فراتر از ديکتاتوري سلطنتي بوده و در اين رهگذر از هيچگونه رذالتي در سرکوب جنبشهاي خياباني مردم – شکنجه و زندان و اعدام آنان دريغ نميورزد. بیشتر بخوانید… »

اول ماه مه بشارت دنیائی بهتر وعاری از ستم ونابرابری است!

    

چند روزی به فرا رسیدن روز جهانی همبستگی کارگران باقی است و تدارکی گسترده از سوی کارگران و زحمتکشان در اقصی نقاط  جهان برای برگزاری هرچه باشکوهتر و گسترده تر این روز دیده میشود.

شور وشوق  این سازندگان ثروت  و محرومان از آنچه خود تولید میکنند نه تنها برای جشن و پایکوبی است بلکه با فشرده کردن صفوف خود و همزمانی برگزاری این روز اعلام نبردی علیه سرمایه داری جهانی و برای آزادی  از زنجیر اسارت و بردگی  است. بیشتر بخوانید… »

ضامن پیروزی مبارزات مردم ایران نه به کلیت جمهوری اسلامی است!

 

سرانجام این روزها فرا رسیدند. روزهائی که در پی سالها تحقیر و سرکوب در چرخه نظام جمهوری اسلامی هر سال آن بمثابه روزی بود و اینک بدنبال اعلام نتایج دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران تحولاتی رخ میدهد که، هر روز آن بسان سالی طی میشود. بیشتر بخوانید… »

جنگ امپریالیستی علیه ایران را متوقف سازید!

 

 

نمایندگان عالیرتبه ی امپریالیسم امریکا ودولت صهیونیستی، ایران را همواره به حمله ی نظامی تهدید می کنند. آنها نمیتوانند بپذیرند که دراین کشور که بخاطر ثروت نفتی اهمیت استراتژیک دارد نفوذشان طی حدو د سه دهه کاهش چشم گیری داشته است. بیشتر بخوانید… »

نظام جهانی موجود، غیر انسانی است!

 

کارگران و زحمتکشان!

بیش از دو دهه است که نظام سرمایه داری جهانی با شدت سیاست جهانی سازی را در دستور کار خود دارد. این نظام و مجریان آن همه روزه برای حل بحران دامنگیر خود میکوشند. آنان تلاش می کنند که با هجوم به سطح معیشتی کارگران و توده های مردم در سراسر جهان ، بار بحران را بردوش زحمتکشان، مزدبگیران واقشار آسیب پذیر جامعه بگذارند  و دیگ سرمایه را پر تر و سود آوری آنرا گسترش دهند. بیشتر بخوانید… »

گرمی باد خاطره 18 تیر1378


9 سال پس از قیام دانشجوئی 18 تیر در حالی اینروز را گرامی میداریم كه جنبش دانشجوئی به رشد كمی و كیفی قابل توجهی  دست یافته است.

سپری شدن دوران لیبرالیسم اسلامی خاتمی و برملا شدن  وعده های دروغین  وی در زمینه آزادیهای سیاسی و مدنی وبویژه  سركوب دانشجویان در تیرماه 78، توهمات  موجود در میان دانشجویان آزادیخواه را از این جناح جمهوری اسلامی بسرعت زدود و تداوم  دیكتاتوری مذهبی احمدی نژاد همرا با گسترش  فقر و بی عدالتی در تمامی زمینه ها در جامعه، برابری طلبی دانشجویان را فزونی بخشید. بیشتر بخوانید… »

كارپايه كميته دفاع از ازادی و برابری در ايران – وين

 

نظر به اينكه ايجاد هماهنگی و اقدامات مشترك در ميان افراد و نهادهای سياسی  آزاديخواه و عدالت طلب در برابر سركوب  روزافزون رژيم سرمايه داری  جمهوری اسلامی  از ضرورتهای غيرقابل انكار امروز ميباشد و با توجه  به اينكه  تنوع فكری در ميان ما نميبايستی بر دفاع از حقوق انسانی مردم كشورمان سايه افكند، ما فعالين سياسی در وين عليرغم نگاههای متنوع  سياسی خود بر مبنای  كارپايه زير  ميكوشيم تا در كنار يكديگر  و بر اساس وظايف سياسی پیش روی خود گرد آمده  و اقدامات لازم را در اين راستا سازمان دهيم . بیشتر بخوانید… »