بیانیه اتحاد بازنشستگان: نه به صهیونیسم، نه به حماس، صلح برای خاورمیانه

 

جنگی دیگر خاورمیانه را دربرگرفته؛ جنگی ویرانگر و مملو از مرگ انسان‌ها و کودکانی که هنوز زندگی نکرده‌اند.
۷۰ سال است که رژیم اشغالگر اسرائیل با تصاحب سرزمین فلسطین و تخریب و جنایت، روزگار مردم را تباه کرده است. اما اکنون حماس که سال‌هاست در فلسطین فعالیت دارد و حکومت ایران همه‌گونه پشتیبانی را از این گروه به‌عمل آورده در همدستی با عناصر ایدئولوژیک اسلام‌گرا و یهودی آتش جنگ را در خاورمیانه شعله‌ور کرده‌اند.

ما بازنشستگان، کارگران، معلمان‌ و… و به عبارتی فرودستان مخالف هرگونه جنگ گسترش طلبانه و ستمگرانه

هستیم؛ زیرا به تجربه دریافته‌ایم که جنگ ماشین کشتاری است که قربانیان خود را همواره از بی‌دفاع‌ترین و فرودست‌ترین انسان‌ها می‌گیرد چه در جبهه‌های جنگ و چه به صورت قربانیان غیرنظامی.برخورد خشن و تبعیض‌آمیز رژیم اسرائیل بر ما پوشیده نبوده و نیست و ما هرگز آرمان صلح فلسطین را نادیده نمی‌گیریم و زیر پانمی‌گذاریم،
اما زندگی سرشار از خشونت و تبعیض و سرکوب در طی  ۴۴ سال تحت حکومتی که هیچ حقی برای اعتراض و مطالبه‌گری و دگراندیشی جز حذف و طرد قائل نیست به ما با رنج و درد آموخته است که به ماهیت ارتجاعی حماس هم به بهانه‌ی آرمان فلسطین سرپوش نگذاریم. ما هرگز مقاومت مردم فلسطین را در برابر رژیم آپارتاید با حماس یکی نمی‌پنداریم. حماس گروهی شبه‌فاشیستی، اسلام‌گرا و یهودی‌ستیز است و همسان کردن آن با مقاومت فلسطین برای ما به یک طنز مرگبار شبیه است.

انقلاب سال ۵۷ به ما به قیمت خون جان‌های عزیز آموخت که در بزنگاه‌های تاریخی با دقت به رفتار گروه‌های سیاسی بنگریم و هرگز تنها مخالفت و تضاد مشترک را نشان هم‌سویی نپنداریم.

معیارهای ما امروز برای خودمان بسی روشن‌تر است:
ما فقط در کنار کسانی می‌ایستیم که به آزادی، عدالت، آرمان‌های دموکراتیک، برابری کامل شهروندان با هر عقیده و گرایش و جنسیتی باور داشته باشند و این باور را در کنش سیاسی و اجتماعی خود نشان داده باشند.
بین ما و حماس و رژیم آپارتاید دریایی از خون بهترین جان‌ها فاصله می‌اندازد.
ما برای خاور میانه و فلسطین آرمان صلح در سر می‌پروریم. برای ما میان هیچ انسانی تفاوت وجود ندارد و حق زندگی کرامت‌آمیز  را برای همه‌ی انسان‌ها صرف‌نظر از دین، ملیت، جنسیت و هر ویژگی دیگری ارج می‌نهیم و پاس می‌داریم.
ما با رشا حلوه، نویسنده فلسطینی و امضا کننده بیانیه‌ فلسطینیان در حمایت از # زن زندگی آزادی هم صدا اعلام می‌کنیم؛ رنج ما به‌عنوان یک ایرانی به مثابه قطب‌نمایی، ما را به سوی همبستگی با رنجِ دیگر مردم جهان هدایت کرده؛ مردمانی که خواستار زندگی تحت آزادی و کرامت انسانی هستند.

اتحاد بازنشستگان

  •  اخبار روز

یکشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۲

یک نظر بگذارید