اعتصاب و اعتراضات گستره کارگران ایتالیا علیه جنگ.

 

«ما برای هیچکس اسلحه ارسال نمی‌کنیم» – کارگران بارانداز ایتالیا علیه سیاست ملونی در اوکراین اعتصاب کردند.
با شعار «اسلحه ها پائین، دستمزدها بالا» امروز تظاهراتی در جنوا و اعتصاب ،۲۴ ساعته در تمام بنادر ایتالیا برگزار می شود. «رسانه ها» با برگزارکنندگان این اعتراضات به گفتگو نشسته‌اند.

نوشته دانیله پوزاتی
ترجمه مجله هفتهکشتی‌های حامل تسلیحات، حوادث مرگبار در محل کار، تورم بی سابقه: یواس بی، اتحادیه پایه کارگران بندر ایتالیا می گوید: همه اینها به هم مربوط است.تصمیم دولت ملونی برای ارسال اسلحه به اوکراین و به دنبال آن دو حادثه مرگبار در فوریه، دوباره اعتراض کارگران بارانداز را برانگیخت. اتحادیه کارگری اعلام کرد:
«ما اعتصاب برای امنیت در محل کار را با اعتصاب برنامه ریزی شده از قبل علیه ارسال سلاح از بنادر به اوکراین مرتبط کرده ایم، زیرا علاوه بر بحث اخلاقی، موضوع ایمنی شغلی نیز در مرکز توجهات قرار دارد. چرا که بی شک بودجه‌ای که نمی‌توان آنرا برای پیشگیری از حوادث تامین کرد، برای تأمین مالی گسترش جنگ و سرمایه‌گذاری در صنعت تسلیحات استفاده می‌شود.»
هفته‌هاست که در بنادر و فرودگاه‌های متعدد ایتالیا (جنوا، لیورنو، تریست، پیزا و غیره) تظاهرات و اعتصاب‌ها برگزار شده است.
در همین حال، اتحادیه «یو اس بی» تظاهرات بزرگ امروز را در جنوا، بزرگترین بندر ایتالیا، و اعتصاب سراسری ۲۴ ساعته مرتبط با آن سازماندهی کرد. این اعتراض همچنین بخاطر تورم بی سابقه ایجاد شده در نتیجه جنگ اوکراین است. در بیانیه اتحادیه یو اس بی آمده است:
«دولت ایتالیا به جای اجرای قوانین برای افزایش دستمزدها – در مواجهه با تورم ۱۱ درصدی و هزینه های ناپایدار زندگی – تصمیم گرفته است ما را به جنگ بکشاند. با صرف میلیاردها یورو برای تسلیحات ارسالی به اوکراین .»
«سلاح هایی که از بنادر ما ارسال میشوند و برای کشتن کارگران استفاده می شود».
تریست: «اعتصاب دائمی علیه محموله های تسلیحاتی را دامن می زند «
در ۲۱ ژانویه، آدولفو اورسو، وزیر اقتصاد ایتالیا، بنادر تریست و ونیز را به برای تجارت به اوکراین پیشنهاد داد:

«از آنجایی که روسیه بنادر اوکراین را مین‌گذاری کرده است، تجارت کیف از طریق بنادر شمال آدریاتیک آسان تر خواهد بود. »
باراندازهای تریست و شهر بندری مونفالکون در ۲ فوریه متوجه شدند که منظور وزیر اقتصاد چه نوع «تجارتی» بوده است: در بیانیه مطبوعاتی اتحادیه که پس از آن منتشر شد، آمده است:
«امروز اسناد اطلاعاتی درباره حرکت وسایل لجستیکی نظامی و همچنین وسایل حمله (هویتزر) با مقصد نامعلوم در بندر مونفالکون دریافت کردیم. »
اتحادیه پایگاه یو اس بی بلافاصله خواستار اعتراض کارگران به این تصمیم شد و خواستار توضیح فوری اداره بندر شد.

یو اس بی کاملاً با استفاده از تریست به عنوان یک بندر خدماتی به اوکراین موافق است، اما «برای ابتکاری که به نفع بازسازی یک کشور جنگ زده است، نه برای دامن زدن به مرگ و ویرانی بیشتر.»
«از نظر یواس‌بی، بررسی این موضوع به شفافیت و نظارت دائمی نیاز دارد. باراندازهای تریست هرگز بار زدن سلاح و مواد منفجره را نمی پذیرند.
و ما به‌عنوان یواس‌بی آماده هستیم تا با گسترش اعتصاب دائمی برای جلوگیری از حمل و نقل مواد جنگی، کارگران و کارکنان لنگرگاه را رسما تحت پوشش حمایتی خود قرار دهیم.»
نقض قوانین بین المللی: ارسال تسلیحات از تریست

رسانه روسی راشاتودی با استفانو پوزر کارگر بارانداز، که از سال ۱۹۹۴ تا آوریل ۳۰۲۲ در بندر تریست کار می کرد، صحبت کرد.

از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، پوزر یک اتحادیه مستقل کارگری به نام CLPT را رهبری کرد که موفق شد تعداد کارگرانی را که قراردادهای کاری نامشخص داشتند را از ۴۷ درصد به ۳ درصد کاهش دهد.
پوزر در اکتبر ۲۰۲۱ زمانی که او سخنگوی جنبش علیه «قانون کارت واکسیناسیون در محل کار» شد در ایتالیا به شهرت رسید. مبارزه او با کارت واکسیناسیون به قیمت کارش تمام شد: در آوریل ۲۰۲۲ پس از ۱۸ سال، او ,اخراج شد. («قانون کارت واکسیناسیون در محل کار» قانونی بود که کارگران و کارکنان را موظف می کرد برای حضور در محل کار اثبات کنند که مایه کوبی ضد کرونا شده اند در غیر این صورت حق کار کردن از آنها سلب میشدند)
پوزر میگوید که هیچ دولت در ایتالیا مجاز نیست از بندر تریست برای اهداف نظامی استفاده کند – بنابراین اقدامات ملونی برخلاف قوانین بین المللی است:

«بندر آزاد تریست در قلمرو آزاد تریست واقع شده است. این بر اساس قطعنامه شانزدهم شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شد. این قطعنامه با معاهده صلح ۱۰ فوریه ۱۹۴۷ اجرایی شده. ماده ۳ ضمیمه ۶ این معاهده مقرر می دارد که قلمرو و بندر بی طرف و غیرنظامی هستند و اجازه استفاده از آنها نیروهای مسلح را بدون تأیید شورای امنیت نمی دهند. ایتالیا با امضای معاهده صلح و قانون تصویب ۳۰۵۴/۱۹۵۲ خود را متعهد به رعایت این مقررات بین المللی کرد.»

جنوا: بنادر به روی جنگ‌های امپریالیستی بسته است

در جنوا، تظاهرات بزرگ «اسلحه ها پائین، دستمزدها بالا» امروز در نزدیکی بندر برگزار می شود.

ده ها اتوبوس از تمام شهرهای بزرگ ایتالیا، شهرهای بندری در راه جنوا هستند و حتی برخی از نمایندگان اتحادیه های کارگری خارجی انتظار می رود در این تظاهرات شرکت کنند. کارگران و کارکنان باراندازها، دانشجویان، فعالان سیاسی و تعداد زیادی از اعضای حزب چپگرای Potere al Popolo آنجا خواهند بود! (PaP).
CALP اتحادیه مستقل جمعی از کارکنان لنگرگاه‌های مستقل از جنوا – یکی از اعضای اتحادیه پایگاه ملی یو اس بی – از اواخر ژانویه، تظاهرات و اعتصاب ،۲۴ ساعته مرتبط با آن را سازماندهی کرده است. یو‌اس‌بی سال‌هاست که علیه ارسال سلاح و ترانزیت از طریق بنادر ایتالیا مبارزه می‌کند.
راشاتودی آلمانی زبان با خوزه نیووی، سخنگوی CALP صحبت کرد. او نیز مانند پوزر در تریست، نیوویی بر ماهیت غیرقانونی هرگونه محموله اسلحه تأکید می کند:
«ما نمی توانیم این منطق را بپذیریم که برخی از جنگ ها مشروع تلقی می شوند و برخی دیگر مشروع نیستند.»
ما نمی خواهیم کار ما بخشی از زنجیره توزیع اسلحه باشد. ما خواستار رعایت کامل قانون ۱۸۵ سال ۱۹۹۰ و قانون اساسی ایتالیا هستیم.
این غیرقابل درک است که چگونه دولت ایتالیا قانون ۱۸۵/۱۹۹۰ ایتالیا (که کنترل همه سلاح ها در صادرات، واردات و ترانزیت را پوشش میدهد) و قانون اساسی خود (ماده ۱۱ که جنگ را به عنوان وسیله ای برای اختلاف ممنوع می کند) را نقض می کند. و تمام اینها هم برای خدمت به ناتو.»
تظاهرات و اعتصاب امروز نیز در ضمن درباره مورد ایمنی شغلی است.
تنها در بهمن ماه دو کارگر بندر جان خود را از دست دادند. نیوویی پیشینه افزایش تعداد تصادفات مرگبار در محل کار را به شرح زیر توضیح می دهد:
«دیگر زمان آن نیست که کارگران را قربانی پویایی کاهش و کاهش نیروی کار و ایمنی برای افزایش سود شرکت‌های چندملیتی کنیم. اگر قرار است جنگی به راه بیفتد، فقط در مورد جنگی علیه قتل در محل کار با احراز جرم قتل در محل کار باید راه بیفتد. ما سال هاست خواستار این هستیم که کار در بنادر به عنوان یک فعالیت طاقت‌فرسا شناخته شود: اگر خواسته ما پذیرفته می شد، پائولو بورسلی در سن ۵۸ سالگی زیر یک کامیون سنگین نمی‌رفت و امروز هم زنده بود. »
علاوه بر تظاهرات بزرگ در جنوا، امروز دو تظاهرات کوچکتر در حال برگزاری است: در نیسکیمی در سیسیل و در کالیاری در ساردنی. نیووی در این خصوص اظهار داشت:
«اینها مکان هایی هستند که تجهیزات و پایگاه های نظامی آمریکا زندگی را برای ساکنان غیرممکن می کند، اگرچه سیاستمداران ایتالیایی ترجیح می دهند در مورد آن چیزی نشنوند.»
در نیسکیمی، سیسیل، سیستم هدف کاربر موبایل (MUOS)، یک سیستم ارتباطی ماهواره‌ای نیروی دریایی ایالات متحده، سال‌هاست که اعتراضات گسترده، هرچند محلی، ایجاد کرده است. به دلیل افزایش تشعشعات، افراد بسیار بیشتری در نیسکیمی بر اثر سرطان جان خود را از دست می دهند و کودکان بیشتری نسبت به هر جای دیگری در ایتالیا و خود سیسیل بیمار متولد می شوند.
در کالیاری، ساردنی، تمرینات ناتو از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تشدید شده است که به شورش و اعتراض ساکنان منجر شده است.
در بیانیه مطبوعاتی یو اس بی جنوا در مورد تمرینات نظامی، تجارت اسلحه و حوادث ناشی از کار آمده است:
«همه این رویدادها (مرگ در محل کار، تورم بی سابقه، اخراج اتحادیه ها، تجارت اسلحه و غیره) با هم مرتبط هستند.»
خوزه نیووی نتیجه می گیرد: «ما نمی توانیم منتظر سیاست بنشینیم. مخالفت با جنگ فقط می تواند از جانب کارگران باشد. »

 

یک نظر بگذارید