اعتراض‌های کارگری در تهران، کنگان، مسجدسلیمان، اهواز و اردستان

 

سه شنبه، دوم اسفند، کارگران پروژه‌ای پتروشیمی مسجد سلیمان دست از کار کشیدند، بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی در تهران تجمع کردند، گروهی از کارگران شهرداری‌های خوزستان در اهواز تجمع کردند. دوشنبه اول اسفند کارگران پروژه‌ای پتروشیمی آدیش کنگان اعتصاب و تجمع کردند و اعتصاب کارگران کارخانه فولاد اردستان نیز ادامه یافت.

سه شنبه دوم اسفند کارگران پروژه‌ای پتروشیمی مسجد سلیمان در اعتراض به پرداخت نشدن شش ماه حقوق و حق بیمه تجمع کردند. بنا بر گزارشی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، حراست درهای شرکت را بر روی کارگران بست.

کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی آدیش کنگان واقع در سایت تمبک دوشنبه اول اسفند در اعتراض به تعویق مطالبات و بدعهدی کارفرما در محوطه شرکت تجمع کرده بودند.

سه شنبه دوم اسفند، یک تجمع دیگر از سوی بازنشستگان برگزار شد. این بار بازنشستگان دانشگاه‌های علوم پزشکی مقابل صندوق بازنشستگی کشوری در تهران تجمع کردند و خواستار پاسخگویی به مطالبات خود شدند.

صبح سه‌شنبه دوم اسفند ماه گروهی از کارگران شهرداری‌های استان خوزستان بار دیگر با خواست تبدیل وضعیت استخدامی خود مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند.

سال گذشته بخشنامه‌ی تبدیل وضعیت استخدامی ۲۰۰ کارگر شرکتی به قرارداد مستقیم از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها به شهرداری خوزستان ابلاغ شد اما کارگران هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند. تجمع کنندگان به نمایندگی از ۲۰۰ کارگر شهرداری خوزستان خواستار تتبدیل قرارداد به قرارداد مستقیم شدند.

ایلنا خبرگزاری دولتی کار ایران به نقل از کارگران معترض نوشته است مسئولان استانداری با گذشت یک سال هنوز پاسخگو نیستند.

اول اسفند- تجمع کارگران فولاد اردستان

دوشنبه اول اسفند کارگران کارخانه فولاد آریا واقع در اردستان که حقوق ماه‌های آبان، آذر، دی و بهمن را به طور کامل دریافت نکرده‌اند، دست از کار کشیده و در محوطه شرکت تجمع کردند.

یکی از کارگران اعتصابی گفته است:

حدود دو هفته پیش فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان برای بررسی مشکلات کارگران به کارخانه آمدند که مدیران شرکت وعده‌هایی برای برطرف کردن مشکلات دادند، ولی از آن زمان تاکنون هیچ کدام از قول‌هایشان عملی نشده است.

سه شنبه، دوم اسفند، کارگران پروژه‌ای پتروشیمی مسجد سلیمان دست از کار کشیدند، بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی در تهران تجمع کردند، گروهی از کارگران شهرداری‌های خوزستان در اهواز تجمع کردند. دوشنبه اول اسفند کارگران پروژه‌ای پتروشیمی آدیش کنگان اعتصاب و تجمع کردند و اعتصاب کارگران کارخانه فولاد اردستان نیز ادامه یافت.

سه شنبه دوم اسفند کارگران پروژه‌ای پتروشیمی مسجد سلیمان در اعتراض به پرداخت نشدن شش ماه حقوق و حق بیمه تجمع کردند. بنا بر گزارشی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، حراست درهای شرکت را بر روی کارگران بست.

کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی آدیش کنگان واقع در سایت تمبک دوشنبه اول اسفند در اعتراض به تعویق مطالبات و بدعهدی کارفرما در محوطه شرکت تجمع کرده بودند.

سه شنبه دوم اسفند، یک تجمع دیگر از سوی بازنشستگان برگزار شد. این بار بازنشستگان دانشگاه‌های علوم پزشکی مقابل صندوق بازنشستگی کشوری در تهران تجمع کردند و خواستار پاسخگویی به مطالبات خود شدند.

صبح سه‌شنبه دوم اسفند ماه گروهی از کارگران شهرداری‌های استان خوزستان بار دیگر با خواست تبدیل وضعیت استخدامی خود مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند.

سال گذشته بخشنامه‌ی تبدیل وضعیت استخدامی ۲۰۰ کارگر شرکتی به قرارداد مستقیم از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها به شهرداری خوزستان ابلاغ شد اما کارگران هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند. تجمع کنندگان به نمایندگی از ۲۰۰ کارگر شهرداری خوزستان خواستار تتبدیل قرارداد به قرارداد مستقیم شدند.

ایلنا خبرگزاری دولتی کار ایران به نقل از کارگران معترض نوشته است مسئولان استانداری با گذشت یک سال هنوز پاسخگو نیستند.

اول اسفند- تجمع کارگران فولاد اردستان

دوشنبه اول اسفند کارگران کارخانه فولاد آریا واقع در اردستان که حقوق ماه‌های آبان، آذر، دی و بهمن را به طور کامل دریافت نکرده‌اند، دست از کار کشیده و در محوطه شرکت تجمع کردند.

یکی از کارگران اعتصابی گفته است:

حدود دو هفته پیش فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان برای بررسی مشکلات کارگران به کارخانه آمدند که مدیران شرکت وعده‌هایی برای برطرف کردن مشکلات دادند، ولی از آن زمان تاکنون هیچ کدام از قول‌هایشان عملی نشده است.

سه شنبه، دوم اسفند، کارگران پروژه‌ای پتروشیمی مسجد سلیمان دست از کار کشیدند، بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی در تهران تجمع کردند، گروهی از کارگران شهرداری‌های خوزستان در اهواز تجمع کردند. دوشنبه اول اسفند کارگران پروژه‌ای پتروشیمی آدیش کنگان اعتصاب و تجمع کردند و اعتصاب کارگران کارخانه فولاد اردستان نیز ادامه یافت.

سه شنبه دوم اسفند کارگران پروژه‌ای پتروشیمی مسجد سلیمان در اعتراض به پرداخت نشدن شش ماه حقوق و حق بیمه تجمع کردند. بنا بر گزارشی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، حراست درهای شرکت را بر روی کارگران بست.

کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی آدیش کنگان واقع در سایت تمبک دوشنبه اول اسفند در اعتراض به تعویق مطالبات و بدعهدی کارفرما در محوطه شرکت تجمع کرده بودند.

سه شنبه دوم اسفند، یک تجمع دیگر از سوی بازنشستگان برگزار شد. این بار بازنشستگان دانشگاه‌های علوم پزشکی مقابل صندوق بازنشستگی کشوری در تهران تجمع کردند و خواستار پاسخگویی به مطالبات خود شدند.

صبح سه‌شنبه دوم اسفند ماه گروهی از کارگران شهرداری‌های استان خوزستان بار دیگر با خواست تبدیل وضعیت استخدامی خود مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند.

سال گذشته بخشنامه‌ی تبدیل وضعیت استخدامی ۲۰۰ کارگر شرکتی به قرارداد مستقیم از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها به شهرداری خوزستان ابلاغ شد اما کارگران هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند. تجمع کنندگان به نمایندگی از ۲۰۰ کارگر شهرداری خوزستان خواستار تتبدیل قرارداد به قرارداد مستقیم شدند.

ایلنا خبرگزاری دولتی کار ایران به نقل از کارگران معترض نوشته است مسئولان استانداری با گذشت یک سال هنوز پاسخگو نیستند.

اول اسفند- تجمع کارگران فولاد اردستان

دوشنبه اول اسفند کارگران کارخانه فولاد آریا واقع در اردستان که حقوق ماه‌های آبان، آذر، دی و بهمن را به طور کامل دریافت نکرده‌اند، دست از کار کشیده و در محوطه شرکت تجمع کردند.

یکی از کارگران اعتصابی گفته است:

حدود دو هفته پیش فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان برای بررسی مشکلات کارگران به کارخانه آمدند که مدیران شرکت وعده‌هایی برای برطرف کردن مشکلات دادند، ولی از آن زمان تاکنون هیچ کدام از قول‌هایشان عملی نشده است.

 

یک نظر بگذارید