مکتب دیکتاتورها 🖊 اینیاتسیو_سیلونه

 

#یونانیان_قدیم به درستی معتقد بودند که «خودکامه» رعیت را به وجود نمی‌آورد، بلکه رعایا هستند که کسی را به خودکامگی می‌رسانند. همان‌طور که «طعمه ماهی را می‌گیرد، نه ماهی طعمه را.»

می‌شود گفت که در نهایت، هر ملتی لایق همان دولتی است که دارد. در واقع، آیا هرگز دیده شده که ملت آزاده‌ای مدتی طولانی تسلیم استبداد شود یا ملت رام و سربه‌زیری به آزادی دست یابد؟

 

یک نظر بگذارید