تجمع اعتراضی بازنشستگان در برخی از شهر ها

امروز شنبه پانزدهم شهریور تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی همزمان در شهرهای تهران،  رشت ، تبریز ، اراک ، و شوش و اهواز و مشهد در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی شان و عدم متناسب سازی حقوق دست به تجمع اعتراضی زدند.

 

 

 

 

یک نظر بگذارید