حکم شنیع و قرون وسطایی شلاق بر پیکر کارگران محکوم است.

صبح امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۰ دقیقه ،  جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی آقای محمد رضا دبیریان  کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  در شعبه ۱۰۱دادگاه های کیفری دو شوش برگزار شد‌.

▪️شاکی خصوصی پرونده، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شوش می باشد و اتهام های انتسابی ایشان،افتراء، توهین به مسئولان به جهت سمت و نشر اکاذیب است.

پیش از این به موجب دادنامه ای که  از سوی شعبه۱۰۱ دادگاه های  کیفری ۲ شهرستان شوش صادر شده بود برای سه اتهام انتسابی، این کارگر در مجموع به ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده بود.

این حکم به صورت غیابی و در  جلسه ای  غیر قانونی صادر شده  بوده، چه آن که آقای دبیریان مبتلا به کوید-۱۹بوده و با عذر موجه قانونی در جلسه حضور نداشت ولی جلسه بدون حضور ایشان برگزار شد.نسبت به این حکم اعتراض واخواهی به عمل آمد و با پذیرش اعتراض ،جلسه مجدد در تاریخ۹۹/۵/۱۹ در همان شعبه تشکیل شد.

شاکی خصوصی ( رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شوش )با وصف ابلاغ واقعی وقت رسیدگی  به وی در جلسه حاضر نگردید.

✔️” ایراد اساسی که چندین بار توسط  فرزانه زیلابی وکیل کارگر هفت تپه در دادگاه  تکرار و بر آن تٲکید شد این بودکه؛ آقای بهمنی رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شوش هم شاکی خصوصی پرونده و هم تنظیم کننده گزارش و بازجوی پرونده بوده است و همین امر به تنهایی کافی است که بر اساس قانون، گزارش غیرمستند وی  برای مقام قضایی مورد وثوق نباشد و محتوای گزارش در حد ادعا های بی اساس و فاقد دلیل تلقی گردد که می بایست  به وسیله سایر ادله اثبات دعوا ، ادعا های خود را ثابت نماید.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۱۹ مرداد ۱۳۹۹

https://t.me/syndica_7tape/3211

یک نظر بگذارید