آقایان مسئولان شام و ناهار شما چیست؟ بچه های ما آب و شکر می خورند!

از قدیم گفته اند شکم گرسنه دین و ایمان سرش نمیشه. باید اضافه کرد که شکم گنده های مفتخور، مسئولین بی عرضه که به مردم نصیحت قناعت و ریاضت می‌کنند، کارفرماهای فاسد و اختلاس گر، این شکم چرانهای خبیث، وجدان و شرف و انسانیت و هیچی سرشون نمیشه.

کارگری که چهار ماه حقوق نگرفته و به بچه های خردسال و چند ماهه اش بجای شیرخشک “آب و شکر” می‌دهد، حاصل ریاست و کارنامه مسئولین مملکت است. آدم آتش می‌گیرد، آرزوی مرگ می کند، دیوانه می‌شود، وقتی می شنود بچه چند ماهه و خانواده کارگری را به چه زندگی مشقت باری با اعمال شاقه محکوم کردند. آخر شماها چقدر بی وجدان و وحشی هستید، چقدر بی رحم هستید، ببینید چه جهنمی درست کرده اید، ببینید عدالت اسلامی که ادعا می کنید چه بلایی سر ما کارگران و فرزندان معصوم مان آورده است. شما خوب بلدید روضه بخوانید، خوب بلدید اشک خلق الله را دربیاورید، اما در یک چیز استادید و آن بی حرمت کردن کارگر و جامعه کارگری است. بترسید از این آه هایی که خون بالا می آورد. بترسید از روزی که از این فریادها سیل راه بیافتد.

همکاران عزیز!

تعدادی از ما سخت گرفتارند. خیلی هایشان از سر غرور و عزت نفس بلندشان حرف نمی زنند. کاری بکنید. کارگران عزیزی که مشکل دارند به تجمع بیایند و آنجا حرف بزنند که بقیه همکاران عزیز هم متوجه شوند و فکری بکنند.

مغازه داران شوش!

باز همت کنید و به کارگران هفت تپه یاری کنید، قرض دهید، همین روزها حقوق هایمان را از گلویشان بیرون می کشیم و تسویه حساب میکنیم.

اما یک چیز یادمان نرود، این وظیفه همگانی است، بر هرچه کارفرما و مسئولی که این وضعیت را بوجود آورده لعنت بفرستید، هرطور که دلتان می‌خواهد، در خیابان و هرجا که آنها را دیدید، بعنوان راهزن و دزد نان کارگران و شیر بچه هایمان فحش شان بدهید و رسوایشان کنید. اینها مستحق خیلی بیشتر از اینها هستند. بگذار همه بدانند که انسانیت نمرده است، اگر تو و من و ما به فکر هم نباشیم، تک تک مان را به سیخ می کشند. اما اگر متحد باشیم بیچاره شان می کنیم. ای لعنت به هر کسی که نان کارگر و شیر خشک بچه ها را می‌گیرد. لعنت بر اسد بیگی و آل داعش بیگی، لعنت بر حامیان آنها هر کسی که هست، لعنت!

پیام همکار-انتشار کانال مستقل کارگران هفت تپه

 

یک نظر بگذارید