کانون پشتیبانی

یانیه مشترك: خجسته باد هشت مارس، روز جهانی زن

 

خجسته باد هشت مارس، روز جهانی زن

هشتم مارس، روز جهانی زن درحالی فرا می رسد که زنان ایران در بطن خیزش «زن، زندگی، آزادی» پیشتاز اولین انقلاب جهانی زنانه هستند. انقلاب ژینا تحسین و همدلی عمیق جهانیان را برانگیخته است. همبستگی زنان جهان با این خیزش، از یک سو بیان خواست ها و امید ها و مبارزه مشترک همه زنان جهان است و از سوی دیگر نشان دهنده عدم عملی شدن خواست ها و دست یابی به برابری واقعی و رهائي زنان درجهان سرمایه داری است. بیشتر بخوانید… »

بیانیه کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین بمناسبت هشت مارس

 

در آستانه فرارسیدن هشت مارس روز جهانی زن قرار داریم. این جنبش از بخش های کارگری آغاز شد و سپس در سال 1908 این رویداد تاریخ ساز از سوی سازمان ملل برسمیت شناخته شد. پانزده هزار زن خواهان ساعت کار کمتر, حقوق بیشتر و حق ابتدایی رای بودند. زنان در اینروز و با حضور خود در خیابانهای نیویورک این شهر را زیر پای خود به لرزه درآوردند. کلارا زتکین نظریه پرداز مارکسیست و مدافع حقوق زنان دو سال بعد پیشنهاد رسمیت یافتن این روز را طرح کرد و اولین بزرگداشت اینروز در سال 1911 در چند کشور اروپایی و از جمله اتریش برگزار شد. بیشتر بخوانید… »

بیانیه کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین در پشتیبانی از منشور مطالباتی حداقلی بیست نهاد

 

نزدیک به شش ماه از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که با قتل مهسا ( ژینا ) آغاز شد میگذرد. با وجود فراز و نشیب های آن اما از خروش و خشم عمومی مردم در سراسر کشور کاسته نشده است.در امتداد اعتراضات سراسری وعمومی, سرکوب وحشیانه معترضان از سوی حاکمیت اسلامی نیز ابعاد گسترده تری یافت. قتل و کشتار و استفاده نیروهای سرکوب از سلاح های گرم و سرد , بازداشت معترضان و اعدام آنها در دستور کار رژیم قرار گرفت تا با ایجاد فضای وحشت و رعب این جنبش انقلابی را به عقب نشینی وادار کند. بیشتر بخوانید… »

تجمع اعتراضی در وین

همراه با انقلاب،علیه ستم و ارتجاع برای رهایی

اکسیون های اعتراضی در روز های 11 و 12 فوریه در اکثر شهر های اروپایی برگزار شد.

بیانیه ۱۹ نهاد چپ و دمکراتیک:به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

زنان ایران با شعار «زن، زندگی، آزادی» در مقابل خشونت دولتی ایستاده‌اند!

خشونت علیه زنان جزئی از سیاست طبقات حاکم بوده وهست. در ایران، افغانستان و بسیاری از کشورها، خشونت بطور سیستماتیک و به اشکال مختلف بر زنان تولید و بازتولید میشود. علاوه بر خشونت دولتی علیه زنان و کودکان دختر، روابط مردسالاری با اعمال سلطه بر بدن زن با حمایت قوانین جاری ارتجاعی آنان را به شهروند درجه دوم تبدیل نموده است. بیشتر بخوانید… »

بیانیه حمایتی ۱۸ نهاد چپ و دمکراتیک: دراعتراض به تجاوز جنسی، کشتار و علیه اعدام،

حامی و همراه خانواده های قربانیان و محکومان هستیم!

در میان حوادث تلخ این روزها چند خبر بازتاب های گسترده ای یافته است. بانو« شلیررسولی» در مریوان

در فرار از تجاوز جنسی از سوی یک مرد، از طبقه دوم ساختمانی خود را به پائین پرت کرد و جان سپرد که اعتراضات و تظاهرات مردمی بیشماری را با خود بهمراه داشت. بیشتر بخوانید… »

بیانیه ۲۲ نهاد چپ و دمکراتیک : پرونده ی کشتار های سال های دهه ۱۳۶۰ برای دادخواهی همچنان باز است!

 

امواجِ خونین کشتارها و سرکوب هایی که از آغاز تأسیس حکومت اسلامی دریای خروشان زندگی مردمان ایران را فراگرفت، همچنان ادامه دارد.

اوج این کشتارها، قتلِ عام سرتاسری زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است که به درستی، از مصداق های آشکارِ «جنایت علیه بشریت» است. مسئولیت این جنایت ها از خمینی تا خامنه ای، متوجه همه سران این حکومت استبدادی فاسد است. بیشتر بخوانید… »

بیانیه ۲۱ نهاد چپ و دمکراتیک: محکومیت حمید نوری یک پیروزی برای جنبش دادخواهی است!

 

سرانجام حکم نهائی حمید نوری یکی از عوامل قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت صادر شد.

قضات دادگاه سوئد حمید نوری را بجرم شرکت در قتل عام زندانیان سیاسی به حبس ابد محکوم کردند. ویژگی این دادگاه و این حکم در این است که نشان داد که افراد مسئولیت فردی داشته و این امر شامل همه جنایتکارانی می شود که در طول این ۴۳ سال در سرکوب و کشتاردست داشته اند. قتل مشمول مرورزمان نمی‌شود. بیشتر بخوانید… »

فراخوان ۲۵ نهاد چپ و دموکراتیک: به آکسیون اعتراضی

 

 

 

فراخوان ۲۵ نهاد چپ و دموکراتیک: به آکسیون اعتراضی : روز جمعه دهم ژوئن د رشهر ژنو(کشورسویس) میدان ملل ، درمقابل سازمان جهانی کار(ILO)

 

سرکوب، دستگیری، آزاروزندانی کردن معلمان ،کارگران وفعالان تشکل های مستقل درایران باید متوقف شود

کلیه دستگیر شده گان و زندانیان سیاسی فوری و بدون قید و شرط باید آزاد شوند!
سیاست های امنیتی وسناریوی بی پایه وأساس اخیررژیم وانتساب اتهامات واهی به معلمان وفعالان کارگری را محکوم می کنیم!

یکصد ودهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار (آی ال او) درحالی (از ۲۷ ماه مه الی ۱۱ ماه ژوئن)برگزار می شود که خیزش های توده‌ای درایران به گونه ای دم افزون گسترش یافته اند. بیشتر بخوانید… »

یانیه ۲۷ نهاد چپ و دمکراتیک: از مبارزات و اعتراضات سراسری علیه گرانی در ایران دفاع می کنیم!

 

جامعه ایران دستخوش تحولات عظیمی است. با گران شدن نان و دیگر مایحتاج عمومی، مردم جان به لب رسیده، چون دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ با شعارهای کوبنده نفرت و انزجارشان را از سرکوب، گرانی، استثمار، تبعیض، بیکاری و فقر و فلاکت و نیز نفرت خود را از کلیت نظام حاکم در ایران در خیابانها فریاد میزنند. اعتراضات و مبارزه علیه بی حقوقی به اشکال مختلف در جریان است. بیشتر بخوانید… »