بیانیه ۲۲ نهاد چپ و دمکراتیک : پرونده ی کشتار های سال های دهه ۱۳۶۰ برای دادخواهی همچنان باز است!

 

امواجِ خونین کشتارها و سرکوب هایی که از آغاز تأسیس حکومت اسلامی دریای خروشان زندگی مردمان ایران را فراگرفت، همچنان ادامه دارد.

اوج این کشتارها، قتلِ عام سرتاسری زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است که به درستی، از مصداق های آشکارِ «جنایت علیه بشریت» است. مسئولیت این جنایت ها از خمینی تا خامنه ای، متوجه همه سران این حکومت استبدادی فاسد است.

به گواهی تاریخ، کشتار تابستان ۶۷ در ادامه ی کشتارهای نخستین ماه های حکومت اسلامی و نیز قتل ها و اعدام های دهه ۶۰، از فجیع ترین جنایت هایی است که رژیمی استبدادی در درون زندان هایش مرتکب شده است.

روشن است که ایجاد ترس و هراس یکی از بُعدهای سیاست و عملکرد حکومت اسلامی است. از این رو، رژیم جهل و زور حتی از برملاشدن محل خاکسپاری مبارزان نیز هراس دارد. به رغم همه تلاش های مذبوحانه ی رژیم، خانواده ها و مبارزان راه آزادی و برابری، لحظه ای از مبارزه برای دادخواهی و حفظِ حافظه ی مبارزاتی و سیاسی عزیزان به خون خفته دست برنداشته اند. خاوران شرقِ تهران و “خاوران” های دیگر، در دلِ مردم ایران جایگاه ویژه ای دارند.

آرزوی دادخواهان، تحققِ محاکمه ی سران جمهوری اسلامی، همه آمران و عاملان جنایت های چهل و چهار سال گذشته، به ویژه محاکمه و مجازات عادلانه ی این جانیان در درون کشور است. چنین آرزوئی با گسترش مبارزات، هر لحظه، به امری ممکن، نزدیک تر می شود. محاکمه نوری از عوامل کشتارهای ۶۷، آغازی امیدبخش است.

بسیار روشن است که این دادخواهی یک انتقام کور نیست. این دادخواهی با نشانه گرفتن کل حاکمیت اسلامی و با تکیه بر تجربه بیش از چهار دهه مبارزه، با توجه به ماهیت عمیقاً ارتجاعی رژیم، تلاش و مبارزه برای محاکمه جانیان را از مبارزه همه قشرهای مردم برای سرنگونیِ این حکومت ننگین و منشاء اصلی این وضعیت ها جدا نمی داند.

اکنون در شرایط نامساعد جهانی، «جمهوری اسلامی ایران» با وحشت زدگی بیشتر به سرکوب گسترده تر همه لایه های مردمی از کارگران فعال، معلمان آگاهی بخش، دانشجویان مبارز، زنان حق طلب تا مردمی که اندیشه و روش جمهوری اسلامی را در چهار گوشه کشور به چالش کشیده اند، می پردازد. و در این راستا خانه های بهائیان را می سوزاند و از تحصیل فرزندانِ آنان جلوگیری می کند، به هم میهنان کرد ما برچسب های گوناگون می زند و ناتوان از پاسخ به خواسته های معلمان، کارگران و فعالان صنفی، با توطئه چینی آنان را به «جاسوسی» متهم می کند. امری که مردم نه فقط باور ندارند بلکه بر پشتیبانی خود از این زندانیان و فعالان می افزایند .

آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی ، از کارگر و فعال سندیکایی تا معلم و دانشجو و زن مبارز در راه برابری حقوق زن و مرد و پیروان مذهب های دیگر از جمله بهائیان، درویشان، دگر اندیشان و ناباوران و احترام به حقوق آنان از خواسته های اساسی مردم ایران است.

نهادهای دموکراتیک و چپ در سراسر جهان، با هم آوایی با دادخواهان و خانواده های جان باختگان کشتار ۶۷ و سال های اخیر، همراهی با همه مبارزان راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی،با محکوم کردن همه کشتارها و سرکوب های حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور، از همه نهادهای آزادیخواه جهان می خواهد که ضمن همبستگی با جنبش مردم ایران نگذارند جنایت های رژیمِ اسلامیِ ایران بازیچه ی زد و بندهای بین المللی گردد. تشدید سرکوب ها، چه در ایران و چه در مورد مخالفان خارج از ایران، تزلزلی در اراده مبارزاتی ایجاد نخواهد کرد.

پشتیبانی جهانی همه آزادیخواهان از مبارزات مردم ایران دست های جمهوری اسلامی را از ادامه جنایت کوتاه تر کرده و با گسترش همبستگی جهانی به مبارزه ی آنان یاری خواهد رساند.

نهادهای دموکراتیک و چپ، به مناسبت سالگرد این کشتارهای دهشتناک، برنامه های یادمان در سراسر جهان برگزار خواهد کرد.

دادخواهیِ کشتار های سال های دهه ۱۳۶۰، بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه ی مردم ایران علیه “جمهوری اسلامی” و جنایت های آن است!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!
زنده باد آزادی، دمکراسی و برابری!
پرتوان باد جنبش دادخواهی در ایران!
گرامی باد یاد همه جانفشانان بیش ازچهار دهه گذشته!

۲۷ اوت ۲۰۲۲ برابر با ۵ شهریور۱۴۰۱

امضای تشکل ها به ترتیب الفبا:

– انجمن دفاع از زندانیان سیاسی – عقیدتی – پاریس
– انجمن پناهندگان ایرانی _ گوتنبرگ- سوئد
– آلترناتیو سوسیالیستی- لندن
– حامیان مادران پارک لاله- استکهلم
– شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
– شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا- استکهلم
– فدراسیون اروپرس- بلژیک
– کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
– کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین
– کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
– کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ
– کانون نقد و گفتگو- لس آنجلس
– کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران – فرانکفورت
– کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
– کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس
– کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
– کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران – فرانکفورت
– کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا
– نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران(غرب آلمان)
– همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – پاریس
– همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن
– همبستگی با مبارزات مردم ایران – سوئیس

chapvademokrat@gmail.comآدرس تماس:

 

یک نظر بگذارید