سیاهکل

به ياد پانزده رزمنده جان باخته در سياهکل :

آن که می گفت حرکت مُرد در این وادی خاموش و سياه ، برود شرم کند.

مويه کن بحر خزر

گریه کن دشت کویر

پيرهن چاک بده

جنگل سرخ گيلان

قلب خود را بِدَر ای

قله سر سخت البرز

پانزده مرد دلير

پانزده جان به کف

دست در آوردگه رزم عظيم

پانزده حيدر رزمنده پاک

پانزده روزبه گُرد دلیر

خونشان رنگ خروش

خونشان جلوه دل های امید

خونشان خون بهم بيخته خلق دلير

ريخت از پنجه ضحاک زمان

بر سر خاک

***

مويه کن بحر خزر

گریه کن دشت کویر

بنگر خلق ستمديده ايرانِ به بند

که چه سان بيشرفان، قاتل ها

می ربايند ز آغوش تو

فرزند تو را

بنگر بر صف آدمکش ها

خودفروشان سیه کار پلید

روسپی های وقيح

همه سر تا پا شکمان

جملگی خادم ضحاک زمان

و همه ضحاکان گوش دارند

به فرمان جنايتگر قرن

***

قرن ما، قرن رهائی بشر

موج از ساحل اکتبر به چین

پرش از چین تا به کُره

حرکت از جنگل کنگو و ويتنام و عدن

جنبش از خلق فلسطين به خليج

***

باد ای باد سحر

بوی خون شهدا را

برسان تا به جنوب

بکشان تا به شمال

بشکفد بر لب خشکیده دهقان بلوچ

گل لبخند اميد

مرحبا خيزاند

از دل مرد عرب

به طپش وا دارد

قلب آزاده کُرد

قدم اول هر راه سترگ

با شکست هم نفس است

درس گيريم از اين جانبازی

واژگون گردانيم

قصر فرعونی ضحاک زمان

پانزده مظهر والای شرف

پانزده درّ درخشنده

در اين تاريکی

خنده زن بحر خزر

خنده زن دشت کویر

خلق بر می خيزد

خلق بر می خیزد

 

 

info@degarguny.com

 

اولین اعلامیه در باره سیاهکل

اولین اعلامیه

سیاهکل، قیام و جنبش اخیر

افیش هلند

سخنرانی در مراسم گرامی داشت سالگرد حماسه سیاهکل توسط “سازمان نوزده بهمن” در هلند سال2010

 

دوستان و رفقا !                                                     

با درود و تشکر فراوان از اینکه حضور به هم رساندید و امکان برگزاری چنین شبی و جلسه ای را فراهم کردید .

من سخنانم رابا گرامی داشت یاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز میکنم . گرامی باد یاد جانباختگان سیاهکل ، قیام 57 و بویژه جانباختگان جنبش اخیر و جا دارد که همگی بگوییم درود بر زندانیان سیاسی ( درود ) .

چرا موضوع سخنرانی را این سه مورد، یعنی سیاهکل ، قیام و حنبش اخیرانتخاب کرده ام ؟ بیشتر بخوانید… »

گزارش کوتاهی از رویداد های نبرد تاریخی سیاهکل

توضیح :

این نوشته اولین باردرنشریه ی  “پیام فدایی” شماره 7  دوره قدیم در سال 65  انتشار یافت . و در شماه 32  دوره جدید “پیام فدایی” در سای 79 مجددا درج گردید.بار دیگر در بهمن ماه سال 87 در سایت دگرگونی  منشر گشت.و اکنون بمناسبت گرامیداشت پنجاهمین سالگرد حرکت انقلابی و تاریخی سیاهکل بار دیگر در بهمن ماه سال 99  به انتشار آن مبادرت میگردد.

گزارش کوتاهی از رویداد های نبرد تاریخی سیاهکل

چریک های فذایی خلق ایران با تجزیه و تحلیل شرایط ایران به این نتیحه رسیده بودند ” که وظیفه هر گروه انقلابی آغاز مبارزه مسلحانه چه در شهر و چه در روستاست. با این اعتقاد بود که چریکهای فدایی خلق دست اندر کار تدارک مبارزه چریکی در شهر و روستا شدند. بیشتر بخوانید… »