خطاب به كسانيكه انقلاب ٥٧ را خيانت به مردم مي دانند .

 

خیانت را آنهایی انجام دادند که آموزش و‌ پرورش، رادیو تلویزیون، دبستانها و آموزش عالی، روزنامه و رسانه ها، کتابهای درسی و سانسور کتاب، ژاندار مرغی و بیدادگستری، دلارهای نفتی و اقتصاد ملی، ساواک و ارتش شاهنشاهی، همه ارگان‌های سرکوب و خفقان، مساجد و حوزه های علمیه را بعهده داشته و‌ مورد حمایت خود قرار داده بودند.

خیانت را کسانی انجام دادند که خادم روحانیت و ارتجاع اسلامی بوده و خود را کمربسته ضامن آهو میدانست و مدعی بود وقتی از اسب به زمین افتاد حضرت عباس با دستان بریده اش ایشان را نجات داد!

 

خیانت را کسانی انجام دادند که جوانان و‌ نوجوانان ایران را بخاطر خواندن یک رمان ساده، روزنامه دیواری و یا نوشتن یک انشا زندانی و شکنجه می کرد اما همزمان هزاران مسجد در ایران ساخته و روحانیت مرتجع را از مزایای مادی و معنوی بسیار برخوردار کرد.

 

خیانت را کسانی انجام دادند که در طول پنجاه سال یک انتخابات آزاد در کشور برگزار نکردند!

خیانت را کسانی انجام دادند که اجازه ندادند احزاب و سازمانهای سیاسی در کشور ازادانه فعالیت داشته باشند!

 

کسانی را خیانت کردند که فقر، تبعیض و عقب ماندگی در ایران را نهادینه کرده بودند بطوریکه شهرهای کشور عملا به دو منطقه شمال و‌ جنوب و یا مناطق فقیر و ثروتمند تقسیم شده و میلیونها نفر نیز در حاشیه شهرهای ایران به امان خدا رها شده بودند!

 

خیانت را کسانی انجام دادند که با گسترش فقر و تبعیض باعث گشتند که خمینی بتواند فرصت طلبانه با وعده آب و برق مجانی، اتوبوس رایگان و صاحب خانه شدن مردم را فریب دهد و زمینه قدرت گیری انرا آماده کردند!

خیانت را کسانی انجام دادند که تحت فرمان ژنرال هایزر و سلیوان امریکایی خط سازش ساواک و ارتش شاهنشاهی را پیش بردند تا نیروهای ملی و سکولار کشور نتوانند به قدرت برسند و موازنه قدرت بسود خمینی رقم خورد!

خیانت را دولی انجام دادند که برای حفظ منافع خود تنها به جابجایی قدرت میان نوکران و حافظان منافع خود بسنده کرده و رسانه و تبلیغات خود را بنفع روحانیون شیعه تنظیم نمودند.

خیانت را کسانی انجام دادند که با اشاعه خرافات مذهبی در کشور باعث گشت تا مردم باور کنند معجزه عکس خمینی در ماه جلوه گر شده است.

خیانت را کسانی بوجود آوردند که شعبون بی مخ ها و روحانیت را متحد خود میدانست و از نسخه کمربند سبز اسلامی دولت امریکا و انگلیس پیروی می کرد.

خیانت را…

اری، این حکومت‌ها و دولتها هستند که با نوع سیستم و زمامداری که اعمال می کنند سازنده سطح شعور افکار عمومی در جامعه می باشند!

دوستان و دشمنان یک رژیم ارتباط تنگاتنگی با کارنامه و عملکرد آن خواهد داشت.

نمی توان همه سرمایه های مادی، معنوی، اقتصاد، آموزش، عدلیه، ارگان‌های تصمیم گیری و قانونگذاری و سرکوب را در اختیار داشت اما مسول شکستهای خود را به مخالفین و منتقدینی نسبت داد که نه تنها از هیچ امکان فعالیت و حقوقی برخوردار نبوده اند بلکه به شدیدترین شکل ممکن آنها را از عرصه های مختلف زندگی اجتماعی حذف و با بمباران تبلیغاتی افکار عمومی را علیه آنها شوراند!

یقینا با حذف نیروهای پیشرو، منتقد و متخصص از جامعه، افراد و‌ گروه های متملق و ثناگوی فرصت طلب برای بهره بری از امتیازها و رانت پیرامون قدرت حاکم حلقه خواهند زد و صفی از دوستان و دشمنان ایجاد خواهد گشت و نهایتا سرنوشت دیکتاتور برآیند چالشی خواهد بود که دیکتاتور و نظام دیکتاتوری را با بن بست و شکست مواجه خواهد ساخت.

#مهسا_امینی

https://zil.ink/Mrhalloo

 

یک نظر بگذارید