«صادق هدایت / قضییه زیر بته»

اصلاً ما از اولاد آدم نیستیم و این افتخار را درست به شما واگذار میکنیم. ما یک بابایی هستیم آمده ایم چهار صبا تو این دنیای دون زندگی بکنیم و بعد بترکیم و برویم پی کارمان! هیچ تاریخ و سندی را هم قبول نداریم و به رسمیت نمی شناسیم چون هر الاغ و خرچسونه همین ادعا را دارد و خودش را افضل موجودات تصور میکند!”

 

«صادق هدایت / قضییه زیر بته»

 

 

 

یک نظر بگذارید