آبروریزی در کنفرانس امنیتی مونیخ !مهرنوش موسوی

 

 

اگر رضا پهلوی و مسیح علینژاد رو کرده بودند که واسه چی در کنفرانس امنیتی آلمان شرکت میکنند و پلن خودشون را شفاف به جامعه گفته بودند، ماها نقد و افشاگری میکردیم، بعد هوادارنشون به ما میگفتند آی چپها نمیگذارند وگرنه نقشه بسیار عالی است. حالا الان خوب شد که هانا نیومن نماینده پارلمان اروپا جزو ماها نیست و جوابی که به این تیم رضا پهلوی داد انقدر دندان شکن بود که واقعن باید فکری به حال این شکست علنی بکنند. حرفهای هانا نیومن سه بخش دارد:

۱. ایشان در این نشست به تیم رضا پهلوی میگوید حد خودتان را بشناسید، هر کسی یک وظیفه ای دارد. ما که نمیتوانیم برای مردم ایران دولت دوران گذار درست کنیم. این اصلن کار ما نیست. از ما و سازمان ملل خواستند از حکومت جمهوری اسلامی حمایت نکنیم. این وظیفه ماست. این که دوران گذار چه میشود را باید مردم در داخل کشور و همچنین معترضین در خارج کشور با هماهنگی هم تصمیم بگیرند. این حرف یعنی بیلاخ به سندروم گوادالوپ بی قرار! یعنی از خواب بیدار شوید ای شماها که دم به دقیقه به انقلاب ۵۷ فحش میدید ولی پلن خمینی را از روی دستش کپی کردید. دوره عوض شد. گوادالوپ تمام شد. از ناتو و کنفرانسهای امنیتی به شما چیزی نمی ماسد.

۲. با وجودیکه در معرفی رضا پهلوی گفته میشود این فرد « وکیل» است. هانا نیومن میگوید ما از اعتراضات ایران خبر داریم. میدانیم که لایه های مختلف جامعه از جمله سندیکاهای کارگری، دانشجویی و غیره مخالف حکومت هستند. یعنی که حتی هانا نیومن هم منشور داخل کشور را خوانده است. اشاره اش به نسرین ستوده و زندانیان سیاسی هم به خاطر این است که بگوید وکیل کیلویی چند است؟ کلی آدم در زندان هست که صدایش نمیرسد. برای همین در آخر صحبتهایش میگوید امیدواریم سال دیگه در این کنفرانس افرادی را از داخل کشور داشته باشیم که از زندانها آزاد شدند. این هم یعنی برو فعلن زیر درخت سیب نوفل لوشاتو بشین و منتظر باش. این حرف یعنی اینکه ما میدانیم شما اسم خودت را وکیل گذاشتی ولی وکیل ان جامعه که نیستی هیچی، بل آن جامعه فقط محیط آزاد میخواهد تا فرصت کند نمایندگان واقعی اش را رو کند.

۳. هانا نیومن به این تیم میگوید اینجوری نیست که گویا اتحادیه اروپا تصمیم به سرنگونی حکومت گرفته و فقط منتظرند شماها را به عنوان دولت موقت دوران گذار بنشانند جای اونها. میگوید حتی در درون اتحادیه اروپا کسانی هستند که میگویند این حکومت هنوز سرنگون نشده. میگوید فراموش نکنید همین اوکرائینی ها با رئیسی دست داده بودند. این حرفش یعنی اینکه همه چیز بر خلاف تصورات مسیح و رضا پهلوی نه به پچ و پچ های درون این کنفرانسها بل به کف خیابان وابسته است. این حکومت را هیچ دولتی از بیرون نمیتواند سرنگون کند و غربیها این را خوب میدانند.

نتیجه گیری: رضا پهلوی و مسیح بدو بدو رفته بودند از این کنفرانس برای اینکه سوار موج انقلاب بشوند اوکی بگیرند. چراغ سبزی گوادالوپی چیزی. به چهره شان نگاه کنید وقتی هانا نیومن میگوید هر کسی وظیفه ای دارد. وظیفه ما این نیست واسه دوران گذار شماها از الان دولت موقت تعیین کنیم. این وظیفه مردم است. خودشان باید تصمیم بگیرند. یعنی واقعن این حقیقت ساده را این کنفرانس باید به اینها میگفت؟ دست از پا درازتر برگشتند. الان میفهمیم که تمام این وکیل بازیها و نشست جرج تاون برای چنین هدفی بود. کسی نیست به اینها یادآوری کند که جهان بعد از کنفرانس گوادالوپ ۴۴ سال جلو رفته است. درست است که شماها میخواهید به عقب برگردید. ولی جهان که به عقب برنمیگردد. دقت کنید نرفته بودند بگویند چرا سپاه را در لیست تروریستی نمیگذارید. نرفته بودند بگویند چرا سفارتهایشان را نمی بندید. بحث اساسیشان که هانا نیومن جواب میدهد این است که نقشه دولت دوران گذار را برده بودند از اینها اوکی بگیرند. یارو به ریششان خندید. آدرس مردم داخل کشور را بهشان داد. یعنی فعلن بروید خجالت بکشید.

لینک صحبتهای هانا نیومن در کنفرانس مونیخ

https://www.youtube.com/watch?v=-UNT3l48wPA

 

 

 

یک نظر بگذارید