به تاریخ مراجعه کنید؛

محاکمه‌ی بهمن نادری‌پور (تهرانی) شکنجه‌گر معروف ساواک، در دادگاه انقلاب اسلامی را به‌خاطر می‌آورید؟ تهرانی 

در دادگاه مدام تأکید می‌کرد که او کمونیست‌ها را شکنجه می‌کرد و نه مسلمان‌ها را.

در آینده مفروض، آیا عوامل اطلاعات و دادگاه‌های انقلاب اسلامی ادعا نخواهند کرد که آن‌ها «کمونیست»‌ها و «مجاهدین» و «تجزیه‌طلب»ها را شکنجه می‌کردند نه «ایران‌سازان و ایران‌شهریان» را!

* تصویر بالا، قطب‌زاده با سردسته‌ی نخستین فالانژهای لمپن اسلامی؛ سازماندهی بر علیه کمونیست‌ها؛ « زهرا خانم»

 

 

یک نظر بگذارید