درچنین‌ روزی ٤ بهمن١٣٨٢، کشتارخاتون‌آباد روی داد.

درچنین‌ روزی ٤ بهمن١٣٨٢، کشتارخاتون‌آباد روی داد. نیرو‌های امنیتی با یورش و شلیک گلوله جنگی به تظاهرات خانوادگی کارگران اخراجی معدن ذوب مس روستای خاتون‌آباد شهر بابک، ۴ نفر را کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند.

منبع: کانال تاریخ طبقه کارگر

 

 

 

یک نظر بگذارید