نامه مهرنوش موسوی به مسیح علینژاد

 

 

مسیح گرامی شما یکی از کسانی هستی که در وضعیت موجود مسئولیت مستقیم دارید. شما از اصلاحات که بریدید، بعد از اینکه چند سال به حاکمیت خدمت کردید، خواهان به قدرت رسیدن کسی بودید که پلتفرمش احیا دوران طلایی امام بود، بعد از شکست این سیاست که دست بر قضا به خاطر ایستادگی چپ جامعه ایران بود، به جبهه راست پیوستید. برای بدست آوردن مقام و موقعیت در این جبهه و وجاهت یافتن بارها به دیدار فرح پهلوی رفتید، با رضا پهلوی تانگو رقصیدید، نه فقط اینها از لحاظ سیاسی مو به مو پشت پلتفرم سیاسیشان بودید.

شما جنبش حق زن را در زنبیلت گذاشتی و پیش فرح بردی!

در همین یکسال اخیر به برنامه تبلت نگاه کنید، با اعم کمپینهای ضد چپ رضا پهلوی و این جبهه همراهی کردید. جالب است شما در سالگرد انقلاب ۵۷ به جای اینکه عروج خمینی را بکوبید، جمهوری اسلامی را ول کردید، مردم و چپها را کوبیدید. ما نفهمیدیم چرا شماها که « نسل ۵۷» را میکوبید، خودتان با جمهوری اسلامی سوار شده روی آن انقلاب رفتید؟ یعنی سال ۵۷ فقط انقلابش و مردمش بد بودند؟ انقلابی که آن را مثل خامنه ای فتنه نامیدید، بقیه اش گویا خوب بود. شما در معیت اصلاحات برای حکومتی فرصت خریدید که دست بر قضا در ۵۷ متولد شد. شما با کمپین راه انداختن برای موسوی امضا گذاشتید زیر بازگشت به دوران طلایی امام، بعد ما نمی فهمیم اینجا چرا انقلاب و مردم و چپ مقصرند که حتی یک روز سر سفره این حکومت ننشستند، بعد شماها که با همان حکومت رفتید حق دارید. مگر سپاه و بسیج در ۵۷ متولد نشدند؟ چطو نسل پنجاه و هفتی که اسم رمز انقلاب و چپ است اخ است، دشمن است، ولی سپاه و بسیج پنجاه و هفتی خیلی هم خوب است، باید نگهش داشت؟ از پنجاه و هفت خاوران لعنت آباد است که گورستان چپهاست ولی سپاه و بسیج خوب است! آفرین به شماها.

راستی مسیح گرامی چرا ما که مقصر قلمداد میشویم حتی یک بار به این جمهوری اسلامی رای ندادیم، شناسنامه هامان مثل برف سفید است ولی شماها که ضد چپ بوده و دو قورت و نیمتان از پنجاه و هفت باقی است و اصولن مخالف انقلاب و تحول خواهی هستید شناسنامه هایتان سبز و بنفش است! چرا؟ الان تمام حلقه وفاداران رضا پهلوی خدمتگزاران جمهوری اسلامی اند. آخرینش که مستقیم از صدا و سیما پست شده و مسئول کمپین وکالت است.

چرا پنجاه و هفتی ها ایستادند و سی هزار نفرشان اعدام شدند،‌ شاه شما حتی زلنسکی هم نیود. تا آمریکا اشاره کرد که فرار کند، قبل از همه فرار کرد، بقیه به دنبالش. ما هم در مقابل دیکتاتوری شاه ایستادیم هم در مقابل دیکتاتوری خمینی. صف و جبهه شما الان از هر دو تا حکومت پر شده. جالب و دیدنی است.

مسیح گرامی شما جاده را برای وکیل الرعایا با کوبیدن چپ صاف کردید. چون هر جامعه ای چپ ندارد یعنی انتقاد ندارد. دیده بان ندارد. معترضش را کوبیده اند. هر جامعه ای چپ ندارد، راست ان جامعه از بقیه جاها راست تر است. نمونه اش حکومت هیتلر است. هیتلر اول کمونیستها، سوسیال دمکراتها و دگر اندیشان را کشت. جاده باز شد که بقیه را هم بکشد. شما جاده را برای یاسمین پهلوی باز کردید که شعار مرگ بر چپ بدهد، الان که شعار مرگ بر مسیح میدهند، یک نفر نیست برود از خود شما دفاع کند. چرا؟ چون خود شما در جلو آمدن این آتش به اختیارها شریکید. در آخرین توئیت ائتلافی که زدید و خوشبختانه لااقل اینبار حامد اسماعیلیون مردم را ناامید نکرده و با شماها نیامد، رسمن به مردم دروغ گفتید. در متن انگلیسی گفتید آغوشتان برای نیروهای امنیتی نظام باز است، در متن فارسی برای اینکه مردم نترسند گفتید آنها که جنایت نکردند! کاری کردید که آغوش رضا پهلوی الان چهار طاق برای سپاه و بسیج باز شده، از الان عفو عمومی را صادر کرده است.‌در همان موقع که آغوشتان برای نیروهای امنیتی باز بود، داشتید به چپها فحش میدادید. الان دیگر فحش دادن به چپ مارک شناسایی همه سیاستهایی است که به نوعی دارند علیه مردم توطئه میکنند.

بعد اونوقت الان طبق معمول ساکتید. چرا نمی روید وکالت بدهید؟ شما که خودتان این وکیل الرعایا را تثبیت کردید. چرا سکوت؟ سکوت یعنی فرصت طلبی. یعنی بقیه بروند بجنگند، شما سرتان را بدزدید تا آبها از آسیاب بیفتد بعد با یک طرح نو به میدان بیایید. انگار هیچ نشده است. همان کاری که با جنبش حق زن کردید. گویا تا چهارشنبه های سفید هیشکی به حجاب اعتراض نکرده بود الا شما!

ائتلافتان در جبهه راست را الم کردید، بدون اینکه به مردم بگویید پلتفرم و حرف سیاسیتان چیست؟ ائتلافتان مالید، باز هم سرتان را زیر برف کردید. عالم و آدم سر وکیل شدن رضا پهلوی موضعش را مشخص کرد، شما رفتید دنبال « سیاست ورزی یواشکی» دارید صحنه جنگ را یواشکی تماشا میکنید، لابد میخواهید اول ببینید کی میبرد تا به او بپیوندید. این مشخصه و معرفه تاریخ سیاسی شماست. سکوت شما از روی محاسبه است، محاسباتی که به نفع خودتان است.

گور پدر مردم. از دم هم دروغ گفتید که دنبال قدرت نیستید. همه شماها دنبال قدرتید منتهی به شیوه ناسالم. غیر شفاف. کودتاگرایانه و علی الخصوص در ضدیت با چپ. رسم و شیوه تان هم این است جلو خبرنگاری ننشینید که درباری است. با شماها ست کرده سوال مخالف نپرسد. فقط ماله بکشد. همگی از خامنه ای یاد گرفتید پاسخگو نباشید.

این بار ولی ما نقطه پایان میگذاریم به این شیوه سیاست ورزی شرقزده، سکوتهای محاسبه شده، زرنگ بازیهای جهان سومی، عدم شفافیت سیاسی. حرف بزنید ببینیم کجا ایستادید؟

 

مهرنوش موسوی (فیسبوک)

 

 

یک نظر بگذارید