گام های پیروزی با اتحاد و همبستگی امکان پذیر است!

 

بازگشت به کار محمد خنیفر و ایمان اخضری، یک پیروزی دیگر برای کارگران

با حکم صادر شده توسط اداره کار شوش آقایان ایمان اخضری ومحمد خنیفر بازگشت به کار شدند.

همانطور که در متن ” رای هیات” آمده است اخراج کارگران بدون دلیل بوده است.

کارگران هفت تپه می دانستند که اخراج همکاران کارگر بدون هیچ دلیلی بوده است ، پس باید از این به بعد نگذاريم  که کارکران بنا بر خواست مدیران و یا صاحبان شرکت، اخراج کارگران صورت گیرد.

باید بتوانیم با همکاری و همبستگی از اخراج سازی تحت هر بهانه ای جلوگیری کنيم.

داشتن کار و نان و امنیت شغلی و آزادی برای بیان نظرات و داشتن تشکل و… حق ماست.

داشتن  دستمزد های شایسته همراه با یک زندگی مدرن و امروزی بر اساس استاندارهای جهانی، حق ابتدایی ما کارگران است.

از این حق باید دفاع کرد!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن تبریک برای بازگشت به کار  این دو کارگر، خواهان بازگشت به کار اسماعیل بخشی و سالار بیژ نی می‌باشد.

۲۴/مهر/ ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

http://t.me/syndica_7tape

یک نظر بگذارید