پیروزی از آن ماست!

اعتراضات خیابانی و دور جدید اعتصاب در بخشهای مختلف هفت تپه نیز آغاز شده است!

مدتی پیش تر کارگران بخش دفع آفات در نیشکر هفت تپه  اعتصاب  خود را شروع  و در ادامه دیگر بخشهای هفت تپه نیز به اعتصاب پیوستند.

اهم مطالبات کارگران‌ به قرار زیر است:

–    پرداخت  حقوق معوق کارگران

–   بازگشت به کار تمام همکاران اخراج شده

–   تمدید  قرارداد تمام همکاران از جمله کارگران بخش دفع افات

–   خروج فوری اسد بیگی از شرکت

و دریافت کامل مزد های عقب افتاده.

–  پروسه کامل خلع ید از بخش خصوصی.

–  واکسیناسیون

کارگران هفت تپه در کنار دیگر کارگران در بخش های مختلف کار و تولید  از کارگران پروژه ای و پیمانی تا دیگر مراکز کار و کارگاهی و کارخانه ها در مناطق مختلف که دست به اعتراض، تجمع و اعتصاب زده و محل کار را ترک کرده اند پشتیبانی و حمایت می کنند.

 

هم سرنوشتان؛

 

طبقه میلیونی ما در حال تدارک و خود سازماندهی است و خوشبختانه هر روز بیشتر از گذشته دارد متحد تر می شود  و  در راستای  کسب مطالبات کامل خود، از پای نخواهند نشست.

فراموش نکنید که  زمین  به لرزه افتاده است،  کارگران  پوتین های خود را بسته اند، نیروی کار محکمتر و منسجم تر مارش خود را سر داده است، قدرت متحد ما  تمام سرنیزه ها را شکست خواهد داد.

طبقه ما ، طبقه کارگر هر اندازه که  بیشتر و بیشتر  متحد و متشکل شود، چنان فضای سرکوب را در هم خواهد کوبید که دیگر خودفروختگان، اعتصاب شکنان، نفوذی ها ، شوراهای اسلامی کار ها، خانه کارگری ها و دیگر  نهاد های  دست ساخت و وابسته به دستگاه و نیروهای امنیتی و نظامی نمیتوانند این توفان براه افتاده را کند و یا متوقف کنند.

 

پیروزی ما در گرو اتحاد و همبستگی هرچه بیشتر ما کارگران و مزدبگیران است.

 

ما  در کنار اعتصابات و اعتراضات کارگری، از  خروش خیابانی فرودستان و مردمی که به شرایط بد معیشتی ، بی آبی و بی برقی و نبود دیگر امکانات مورد نیاز زندگی به ستوه آمده  و  دست به اعتراضات خیابانی زده اند و می رود که این اعتراضات  وسیع تر و گسترده شود ، هم صدا هستیم چرا که ما خود اعتراض هستیم، چرا که ما تنها در محیط کار مورد استثمار ، تبعیض و بی حقوقی قرار نداریم ،بلکه در محل زیست هم با هزاران مشکل حل نشده، با تبعیض و نابرابری ها دست و پنجه نرم می کنیم.

 

هم سرنوشتان؛

از همین حالا باید  متشکل شد، در محل کار در محل  زندگی، در کوچه و خیابان  باید تشکل های مستقل  خود را به نیروی خود ایجاد کنیم،  باید شورای همکاری محلات و محل کار را ایجاد کرد، راهی نمانده است خود باید بر سرنوشت خود حاکم شویم. پیروزی از آن ماست!

 

جمعه  ۲۵/تیر/۱۴۰۰

 

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

 

یک نظر بگذارید