فراخوان به تجمع در وین

در همبستگی با خیزش مردم خوزستان، اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی و اعتراض به مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ)

هموطنان گرامی!

ایرانیان آزادی خواه!

روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، برابر با ۵ آگوست ۲۰۲۱ نمایش تحلیف “ابراهیم رئیسی” رئیس جمهور انتصابی جمهوری اسلامی ملقب به “قاضی مرگ” برگزار میشود.

در این روز جمهوری اسلامی در نظر دارد با تحلیف رئیسی به انتصاب خود رسمیت بخشد و از این طریق آن را به مردم و اذهان عمومی تحمیل نماید!

 

جمهوری اسلامی طی ۴۲ سال گذشته حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را از مردم سلب نموده و انتخابات را از معنای دموکراتیک آن تهی ساخته است. احزاب سیاسی مخالف را سرکوب و فعالان سیاسی را زندانی و اعدام نموده است. از فعالیت سندیکاهای کارگری و دیگر نهادهای مدنی و سیاسی جلوگیری، فعالان صنفی کارگری و معلمان را زندانی و تبعیض علیه زنان و دگراندیشان را رسمیت بخشیده است. رژیم با تکیه بر سرنیزه سرکوب و ارعاب بر کشور حکومت کرده و میکند و با برگزاری نمایشات ضد مردمی این چنینی در صدد است به جهانیان نشان دهد که ابراهیم رئیسی جلاد و “قاضی مرگ” با رأی مردم به سمت ریاست جمهوری “انتخاب”!؟ شده است.

 

مبارزات و خیزشهای مردم ایران برای رهایی از سلطه دیکتاتوری جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و بویژه سال گذشته و امسال با مبارزات، اعتراضات و اعتصابات کارگری و در روزهای گذشته با قیام مردم ستم دیده خوزستان و همبستگی مردم در دیگر نقاط کشورمان با قیام توده ای مردم خوزستان، اوج دوباره ای به خود گرفته است.

 

خیزشهای مردمی بویژه خیزش روزهای اخیر در خوزستان به پا خاسته برای حقوق و “حق آب و گل” خود، پاسخ دندانشکنی به ادعاهای رژیم بوده و گام بلندی در ادامه نبرد بر علیه جنایات جمهوری اسلامی میباشد.

 

رژیم در هراس از شعله ور شدن آتشفشان خشم مردم در صدد است با توسل به تهدید و‌ ضرب و شتم و کشتن مردم معترض این بار هم آنها را بشدت سرکوب نماید. اما بخش بزرگی از مردم ایران در تداوم اعتراضات خود، جمهوری اسلامی را بیش از پیش به وحشت انداخته و در برخی موارد وادار به عقب نشینی نموده و نشان داده اند که سیاست سرنیزه و سرکوب وحشیانه و لجام گسیخته رژیم دیگر قادر به جلوگیری از مبارزات و اعتراضات حق طالبانه و آزادیخو‌اهانه توده ها نیست و نخواهد بود. اقشار مختلف مردم ایران این بار مصمم اند که با اعتراضات گسترده و متداوم اراده خود را به کلیت جمهوری اسلامی تحمیل و سرنوشت خود را بدست گیرند.

 

 هموطنان گرامی!

همدوش و همراه با مردم میهنمان علیه این رژیم سرکوبگر با اعتراض به نمایش تحلیف ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جنایتکار و تحمیلی جمهوری اسلامی، به حمایت و ‌پشتیبانی از خیزش مردم غیور خوزستان و دیگر نقاط کشورمان، مبارزات و اعتراضات اقشار جامعه و اعتصابات کارگری برخیزیم و از مبارزات هموطنان خود در ایران پشتیبانی کنیم!

 

 

زمان:

  شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰، ۷ آگوست ۲۰۲۱

ساعت:  ۱۷ ۲۰

 

مکان:

Platz der Menschenrechte, Mariahilfer Str. 1, 1070 Wien

 

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین

یک نظر بگذارید