بیانیه مشترک ٢٧ نهاد چپ و دموکراتیک در حمایت از کمپین بیست ـ ده ۱٤۰۰

 

 

 

اعتصاب سراسری کارگرا ن پروژه ای صنایع نفت، گاز، نیروگاهی

 

پس  از اعتصاب کارگران پروژه ای صنایع نفت و پتروشیمی در سال ۱۳٩٩ ،که به افزایش دستمزد انجامید، اکنون برای دومین سال متوالی کارگران بار دیگربه اعتصاب پرداخته اند . این بار اعتصاب کارگران گسترده تر و خواست های آنها متنوع تر شده است و همکاری کارگران رسمی و پروژه ای بیشتر شده است.با آغازگرمای تابستان اعتصاب سراسری و گسترده کارگران پالایشگاهها و پتروشیمی با نام کمپین بیست ـ ده ۱٤۰۰ امید جامعه به حافظه تاریخی اش گره خورده که در جریان سقوط رژیم شاهنشاهی فریاد می زد :

 

 

کـــــــــــــارگرصنعت نفت ما مبــــــــــــــارزو دلــیر سرسخت ما

 

اعتصابات اخیر کارگران صنعت نفت در برگیرنده چندین شرکت پالایشگاهی ، نیروگاهی و سکوی نفتی بوده است . منابعی عظیم که در قبال استثمار کارگران در آن بیشترین درآمد نصیب رژیم اسلامی و ارگانهای ریز و درشتش شده است .

 

خواست اصلی کارگران در این اعتصابات افزایش دستمزد ، پرداخت حقوق معوقه ، تغییر در نحوه مرخصی ها ، ایمن سازی محیط کار ، خلع ید از پیمانکاران ، لغو قرارداد موقت ، حق تجمع و تشکل است .غیر از گسترش اعتصابات نفتگران و تعمیم خواست هایشان همکاری کارگران رسمی و پیمانی در آن نیز برجسته است . تفرقه در صفوف کارگران و بخش بخش کردن آنان تحت عنوان تعدیل نیرو و خصوصی سازی که سیاست اقتصادی سرمایه داری در جهان تحت عنوان نئولیبرالیسم و تجارت آزاد بوده است سالهاست سطح معیشت کارگران در ایران را زیر حاکمیت اسلامی سرمایه داری به چنان فلاکتی رسانده است که ۸۰ درصد جامعه زیر خط فقر و ۶۰ درصد زیر خط فقر مطلق بسر می برند.

 

جمهوری اسلامی سرمایه داری کارگران خاتون آباد را به قتل رسانید ، کارگران آق دره را شلاق زد ، کارگران هفت تپه را شکنجه کرد ، کارگران شرکت واحد ، هپکو ، آذراپ ، فولاد وشهرداری ها و راه آهن و….. را زندانی و اخراج کرد ، زنان و پرستاران و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان ونویسنده گان را شکنجه و زندانی و اعدام کرد و ….. ولی نتوانست جامعه را ساکت کند.

 

گسترش اعتصابات و همبستگی با آن، موفقیت در اتحاد و سازماندهی سراسری می تواند نوید بخش شکل گیری جنبش اجتماعی درتغییر شرایط زیستی و معیشتی ، تامین معیشت همگانی وآزادی و رفاه و شادی باشد. ما حمایت خود رااز خواست های کارگران اعتصابی اعلام می نمائیم و صدای نفتگران را به اشکال مختلف در سراسر دنیا منعکس می کنیم!

 

زنده باد اعتصابات سراسری نفتگران

زنده باد اتحاد و همبستگی با اعتصابات سراسری کارگران پروژه ای

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران !

زنده باد آزادی،دموکراسی و برابری!

٢۶ ژوئن ٢۰٢۱ برابر با ۶ تیرماه ۱٤۰۰

 

امضاء ها به ترتیب حروف الفبا:

۱- اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی – سوئیس

٢- آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن

۳- انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ- سوئد

٤- انجمن سوسیالیستها- سوئد

۵- جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- سوئد

۶- حامیان مادران پارک لاله- استکهلم

٧- شوراي همبستگي با مبارزات مردم ايران – لندن

۸- شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی- فریاد خاوران

٩- شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران

۱۰- فدراسیون اروپرس – بلژیک

۱۱- کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر- آلمان

۱٢- کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین

۱۳- کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین

۱٤- کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی- آمریکا

۱۵- کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران- فرانکفورت

۱۶- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

۱٧- کانون همبستگی با کارگران ایران- کانادا

۱۸- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس

۱٩- کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین

٢۰- کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت- آلمان

٢۱- کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا

٢٢- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

٢۳- کمیته همبستگی برای حقوق بشر ایران- نروژ

٢٤- نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران – غرب آلمان

٢۵- همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس

٢۶- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس

٢٧- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری/ کانادا

 

یک نظر بگذارید