نشانه هایی از بلوغ رفتار شهروندی

 

آرین کمالی دانش آموز  و نوجوان ۱۶ ساله کلیه هزینه تعمیر قبر یک مهندس خارجی سازنده پل ورسک والترایگنر را با پس اندازش  پرداخت کرد.

والتر ایگنر بعداز مرگش در روستای ورسک سوادکوه و در آرامگاه مسلمانان به خاک سپرده شد.

پل ورسک از شاهکارهای هنر معماری جهان است.

درود بر اون مادر و پدری که چنین فرزندان قدرشناسی رو تربیت کرده اند.

انسانیت مرز نمی شناسد

انسانیت …

مهربانی مرزی ندارد

مهربانی مذهب نمی شناسد

مهربانی دین نمی شناسد

مهربانی مهربانی است…

ای درود بر این ارج نهادن و قدرشناسی!

آرین جان! آرزوی سربلندی در تمام مراحل زندگی براتون آرزو می کنیم.

 

قلقلک ذهن ” (https://t.me/ghelghelak_zehn)

 

یک نظر بگذارید