بیانیه مشترک ۳۵ نهاد چپ و دموکراتیک: در حمایت از مطالبات مزدی کارگران، مستمری بازنشستگان و واکسیناسیون عمومی، فوری و رایگان!

صدای زحمت‌کشان مطالبه‌گر که شعار سرمی‌دهند: «فقط کف خیابان ، به دست میاد حق‌مان» باشیم!

جامعه کارگری و تهیدستان کشور، زیر بار فشارهای اقتصادی و بیماری همه ‌گیر کرونا و بی‌مسئولیتی مقامات جمهوری اسلامی به فغان آمده است. حرکت‌های اعتراضی کارگران بخش‌های گوناگون، اعتراضات و گردهم‌آئی مستمر بازنشستگان، فریاد پرستاران و کادر درمان، همه و همه از وضعیت بشدت خطیر و خطرناکی روایت می‌کند. اکنون در پایان سال، مقامات حکومتی تلاش می‌کنند تا خاک در چشم کارگران بپاشند و با افزایشی چند درصدی، مسئله حداقل دستمزد را سر هم بیاورند.

روند هردم فزاینده‌ نرخ تورم و کاهش هرساله حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای کارگران، انتقال بار اصلی بحران ناشی از رشد دائمی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های آن بر دوش حقوق و مستمری بگیران از طریق خصوصی‌ و خودمانی‌سازی‌ها، برون‌ سپاری‌ها و کاهش خدمات اجتماعی و هم‌ چنین سقوط ارزش پول و تشدید فقر و گرسنگی، میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته، مستمری‌ بگیر، بی‌ثبات‌کاران، زنان سرپرست خانوار و عموم زحمتکشان لایه‌های محروم و فرودست جامعه را هم سرنوشت کرده؛ آنان را به شکل روزافزونی به سمت طغیان طبقاتی رانده و به اعتراض علیه بیدادگری حاکمیت و مناسبات بهره‌کشی کشانده است. ویروس مرگبار کرونا نیزکه بیش از پیش کارگران و تهی‌دستان را برای دستیابی به نان به بهای از دست دادن جان کشانده و تامین یک لقمه نان را به قمار زندگی‌شان بدل کرده، حلقه بزرگ دیگری از هم سرنوشتی این اکثریت عظیم است. از پیامدهای اقتصادی ناشی بر زندگی زنان میتوان به بیکارسازی ۷۰ درصدی زنان شاغل دراثر بحران کووید ۱۹ اشاره کرد که شامل بیمه بیکاری نمی شوند و از هیچگونه حمایتی برخوردار نیستند.

سرکوب واستثمار، قدمتی به عمر نظام های سرمایه داری دارد. ساختار سراپا ضد کارگری شورای عالی کار که مطامع دولت‌ها و کارفرمایان را در پوشش کاذب سه‌ جانبه ‌گرایی سالانه بر مزد وحقوق بگیران تحمیل می‌کند، بیانگر این واقعیت است که این رژیم هرگز به خواستها و مطالبات کارگران و زحمتکشان پاسخ نداده و نخواهد داد و نمی‌تواند در خدمت تامین مزد مناسب و شایسته برای کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران باشد.

مبارزه جمعی و موثر برای دستمزد به همگرایی بزرگ همه تشکل‌های مستقل کارگران و زحمتکشان و اتحاد بزرگ طبقاتی همه هم ‌سرنوشتان آنان گره خورده است. این اتحاد وهمبستگی برای واداشتن حاکمیت به اجرای واقعی و غیرتبعیض‌آمیز همسان‌ سازی حقوق و مستمری، حلقه‌ای مهم از همین هم‌گرایی، اتحاد و همبستگی طبقاتی است. دراین راستا، تامین اجتماعی برپایه سبد معیشت با دوسرفصل مهم یعنی پرداخت بیمه بیکاری و مقرری نقدی و کالایی برای رفع فقرو تهیدستی گروه‌های محروم از درآمد لازم، از اقدامات ضروری به‌ شمار می‌روند.

بی‌توجهی به سرنوشت کارگران و زحمتکشان و رها کردن عموم مردم در کشتارگاه کرونا به حال خود، پیش و پس از فرمان خامنه‌ای، مبنی بر ممنوعیت واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی، برخورد سیاسی و گزینشی و مجموعه‌ای از وعده‌های متناقض به سیاست عمومی رژیم تبدیل شده است که باعت شده تا مطالبه واکسیناسیون همگانی، رایگان و استاندارد هم به مطالبه‌ای فراگیردرمیان همه مزد وحقوق بگیران و زحمتکشان تبدیل شود.

ما امضاءکنندگان این بیانیه به‌ مثابه نهادهای چپ و دموکراتیک خارج از کشور؛ از مطالبات مزدی کارگران، مستمری‌بگیران بازنشسته؛ به‌ ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی و هم‌ چنین از خواست واکسیناسیون عمومی، فوری و رایگان حمایت می‌کنیم و همبستگی خود را در مبارزه برای این مطالبات اعلام کرده و از آن‌ پشتیبانی می‌کنیم؛ و می‌کوشیم صدای اعتراضشان باشیم.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
اعدام، شکنجه، سرکوب ملغی باید گردد!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!
زنده باد آزادی، دمکراسی و برابری!

٩ فوریه ٢۰٢۱ برابر با ٢۱ بهمن ۱۳٩٩

امضاءها به ترتیب حروف الفباء

۱- اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی- سوئیس
٢- اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور
۳- آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن
٤- انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ- سوئد
۵- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران- پاریس
۶- انجمن سوسیالیستها- سوئد
٧- پلاتفرم دمکراتیک ایران- استکهلم
۸- جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- سوئد
٩- جمعی از فعالین چپ ونکوور (کانادا)
۱۰- حامیان مادران پارک لاله- استکهلم
۱۱- زنان مستقل کلن- آلمان
۱٢- شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه
۱۳- شوراي همبستگي با مبارزات مردم ايران – لندن
۱٤- شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی- فریاد خاوران
۱۵- شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم
۱۶- شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
۱٧- فدراسیون اروپرس – بلژیک
۱۸- کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر- آلمان
۱٩- کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین
٢۰- کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
٢۱- کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی- آمریکا
٢٢- کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران- فرانکفورت
٢۳- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ
٢٤- کمیته استکهلم زنان شرق کردستان- روناک
٢۵- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس
٢۶- کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
٢٧- کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت- آلمان
٢۸- کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا
٢٩- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
۳۰- کنشگران سیاسی ایران لس آنجلس – آمریکا
۳۱- گروه همبستگی ایرانی- آلمانی شهر اشتوتگارت- آلمان
۳٢- نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران – غرب آلمان
۳۳- همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس
۳٤- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس
۳۵- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری/ کانادا

آدرس تماس از طریق کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین
Kupg_iran@yahoo.com

 

یک نظر بگذارید