جهت تنویر افکار عمومی و به خصوص کارگران هفت تپه

 

باز نشر  مجدد یک مطلب در باره اخراج رضا رخشان از هئیت مدیره  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.

رضا  رخشان در این مدت با خط گیری از اربابانش در اثبات چاکری خود با استفاده از رسانه های مجازی  و تحت عنوان  عضو هیئت مدیره  سندیکای کارگران هفت تپه، اقدام به تخریب کارگران فعال ودلسوز نموده است.

لذا سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه لازم میداند که مجدد اقدام به انتشار مصوبه ای کند (  تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶)  که رضا رخشان به دلیل تخلفات و داشتن  رویکرد ضد کارگری، از هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اخراج شده است.

به امید پیروزی تمامی کارگران و زحمت کشان بر ستم و استثمار سرمایه داری.

جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

متن باز نشر داده شده

#هفت_تپه_

مورخ  ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

گزارش جلسه هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

📣  موضوع : تصمیم گیری در رابطه با عملکرد رضا رخشان، عضو هیئت مدیره سندیکای هفت تپه

توضیح درباره مصوبه سال۱۳۹۱ :

با استناد به جلسه اعضای هیئت مدیره سندیکای هفت تپه در تیر ماه ۱۳۹۱ ،  ضمن عزل رضا رخشان از ریاست هیئت مدیره( هیئت مدیره وقت ) درآن جلسه،  مصوب گردید که تمام فعالیت های هیئت مدیره، بصورت شورایی انجام گیرد. بر اساس این سند مصوب شد که تصمیم گیری ها و انتشار دیدگاه ها، بیانیه ها و نقطه نظرات سندیکا، با امضای حداقل پنج نفر از اعضای هیئت مدیره انجام  گیرد.

افرادی که درآن جلسه حضور داشتند  عبارتند از آقایان : علی نجاتی، محمد حیدری مهر، قربان علیپور، فریدون نیکوفرد و جلیل احمدی .

اما برخلافِ جلسه و سند تصویب شده (  مورخ تیرماه ۱۳۹۱ )،  رضا رخشان در روز های اخیر ، اقدام به انتشار بیانیه هایی بنام سندیکای کارگران هفت تپه کرده است (  تصمیمات مصوب شده سندیکای هفت تپه را نادیده گرفته اند و بر خلاف موازین سندیکا عمل کرده اند. همچنین لازم به ذکر است ایشان ( رضا رخشان ) طی این مدت هیچگونه فعالیت میدانی در جهت منافع کارگران نیشکر هفت تپه انجام نداده اند.

کارگران هفت تپه و دیگر کارگران و فعالین و تشکل های کارگری :

بر این اساس با توجه به عدم رعایت مصوبه ( تیر ماه ۱۳۹۱ ) سندیکای کارگران هفت تپه توسط رضا رخشان، تصمیم زیر در باره ادامه کاری ایشان اتخاذ شد.

بر اساس جلسه  ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ در خصوص ادامه کاری رضا رخشان، که با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره بازرس و دو عضو ناظر از سندیکای هفت تپه برگزار شد، مصوب گردید که ادامه کاری  رضا رخشان (به دلیل عدم رعایت مصوبات سندیکای هفت تپه ) بعنوان عضو هیئت مدیره  سندیکا ی هفت تپه، ملغی اعلام میشود . این تصمیم با توافق اکثریت اعضای هئیت مدیره سندیکا ی کارگری هفت تپه  در تاریخ ۲۳بهمن ۱۳۹۶ به تصویب رسید.

لذا از تاریخ  بیست و سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۶،  رضا رخشان هیچگونه مسئولیتی درهیئت مدیره سندیکای هفت تپه را  ندارند و انتشار هر گونه مطلب و بیانیه و فعالیت از سوی  ایشان بنام عضویت در هیئت مدیره سندیکای کارگری هفت تپه ، فاقد ارزش قانونی و واقعی می باشد .

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

امضا کنندگان :

1 – علی نجاتی (عضو هیئت مدیره)

2 – قربان علیپور (عضو هیئت مدیره)

3 – محمد حیدری مهر(عضو هیئت مدیره)

4-  رحیم بسحاق (عضو هیئت مدیره)

5 –  جلیل احمدی (عضو هیئت مدیره)

6 –  ابراهیم امیری (بازرس سندیکا )

اعضا ناظر:

7-  کرامت پام (فعال کارگری و عضو سندیکا)

8 – اسماعیل بخشی (فعال کارگری و عضو سندیکا)

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

مورخه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

@syndica_7tape

🖕تلگرام سندیکا کارگری #هفت_تپه_ تنها منبع خبری کارگران هفت تپه می باش

یک نظر بگذارید