تجمع  بازنشستگان و مستمری بگیران اجتماعی در سراسر ایران!

 

بازنشستگان  و مستمری بگیران اجتماعی سه شنبه 7 بهمن در ساعت 10.30 در تهران و شهر هایی چون: مشهد، کرمانشاه، همدان، اراک، خرم آباد، ساری، یزد، رشت، تبریز،؛ کرج، اصفهان، سنندج، اهواز، قزوین، و کرمان  برای دستیابی به مطالبات و حقوق از دست رفته خود ، در مقابل وزارت کارو یا ادارات تامین اجتماعی و یا استانداری ها دست به تجمع و اعتراض خواهند زد.

 

زندگی شایسته حق بازنشستگان و مستمری بگیران اجتماعی  است !

زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری  بازنشستگان و مستمری بگیران !

 

یک نظر بگذارید