16 اذر در دانشکده فنی دانشگاه تهران

 

قرار بود نیکسون که آن موقع معاون رئیس جمهور امریکا بود، روز ۱۸ آذر ۳۲ به ایران بیاید.

با اعلام این خبر، دانشجویان و بخشی از بازار دست به اعتراض زدند و عده‌ای دستگیر شدند.

دامنة اعتراض‌ها در حمایت از مصدق و محکومیت کودتا در دانشگاه تهران بالا گرفت.

صبح ۱۶ آذر سربازان اطراف دانشگاه تهران را با موانع متعدد بستند. دانشجویان با فضایی غیر عادی مواجه شدند. چند کلاس دانشکده تعطیل شد و چند ساعت بعد هم کل دانشگاه تعطیل گشت. در همین حین نیروهای نظامی وارد یکی از کلاس‌های دانشکده فنی می‌شوند تا دو دانشجو را که به حضور نظامیان در دانشگاه اعتراض داشتند، دستگیر کنند.

دانشجویان دست به اعتراض می‌زنند و بین آنان و پلیس بگو مگو بالا می‌گیرد. ناگهان از جانب نظامیان چند شلیک صورت می‌گیرد. اوضاع نظامی می‌شود و دانشجویان به راهروها می‌ریزند. در همین حین گلوله‌یی به مصطفی بزرگ‌نیا اصابت می‌کند و در راهرو دانشکده جان می‌بازد. مهدی شریعت رضوی و احمد قندچی هم مجروح شدند و در راه بیمارستان جان باختند. عده‌یی از دانشجویان هم دستگیر شدند. دانشجویان دست به اعتصاب زدند.

 

 

یک نظر بگذارید