دانشجویان و هفت تپه؛ کنار هم علیه استبداد

 

دانشجویان و جنبش دانشجویی همواره در قلب فعالیتهای اجتماعی و سیاسی جامعه قرار داشته و به لحاظ  موقعیت طبقاتی، بخش عمده طبقه کارگر آتی را تشکیل می دهد. دردها، خوشی ها، فلاکت، بدبختی و انواع ستم روا شده بر زحمتکشان جامعه، درد مشترک تمامی دانشجویان فعال و فعالین دانشجویی است. درد و مطالبات کارگران هفت تپه همانطور که درد معلمان، پرستاران، بازنشستگان است، خواست و رنج دانشجویان نیز می‌باشد. از این رو دانشجویان همواره و پیوسته در کنار

اعتراضات و اعتصابات کارگران بوده و در پی این همگرایی مقابل حکومتی که فقر، فلاکت، بدبختی، تبعیض، شلاق، زندان و کشتار را بر آنها تحمیل کرده است ایستاده و خواهان خلاصی از حکومتی شده اند که تمام صائب زحمتکشان را بر آنان اعمال کرده است.

با گذشت نزدیک به ۳۰ روز اعتصاب پیوسته هفت تپه و عدم برآورده شدن هیچ یکی از خواست‌های کارگران، دانشجویان باید به شکلی وسیع و پر قدرت از این اعتصابات حمایت کنند. جمهوری اسلامی

با فشار چکمه‌های خود بر گردن طبقه کارگر، زحمتکشان و رنجکشان را که تولید کنندگان ثروت سرمایه داران مفت خور دولتی و خصوصی هستند، آنان را خفه میکند. اگر در خیابانهای آمریکا و جهان مردم فریاد می زنند که جورج فلویدها نمی‌توانند نفس بکشند، در ایران نحت حاکمیت جمهوری اسلامی رنجکشان، زحمتکشان و اردویی چند ده میلیونی از کارگران، ۴۱ سال است که نمی‌توانند نفس بکشند. بله، دانشجویان و آزادیخواهان، دانشجو و کارگر هفت تپه و اکثریت جامعه ایران نمی‌توانند نفس بکش

د.

دانشجویان در سراسر کشور باید به هر شکل ممکن و در سطوح گسترده با اعتصابات و اعتراضات هفت تپه اعلام همبستگی کنند و مطالبات آنها را مورد حمایت خود قرار دهند. در همین راستا دانشجویان و فعالین دانشجویی آزادی‌خواه را به حمایت علنی و کلان از اعتصابات هفت تپه با صدور بیانیه ها و اطلاعیه ها از سوی تشکلات مستقل دانشجویی در کل کشور هستیم. دانشجویان همچنین باید در فضای کنونی با اقداماتی همچون دیوار نویسی، سخنرانی و پخش پیامهای صوتی، تصویری و نوشتاری خود در مجرای مناسب به حمایت از کارگران هفت تپه بپردازند.

خواست نهایی ما خلاصی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه در سطح کلان از شر حکومت دزدان و چپاولگران اسلامی می‌باشد.

دانشگاه سنگر آزادی و برابری

23 تیرماه ۱۳۹۹

#هفت_تپه

#من_در_ایران_نمیتوانم_نفس_بکشم

#ICantBreatheinIran

کانال تلگرام:

@uniiran

 

 

 

یک نظر بگذارید