یک بار دیگر،(نان_کار_آزادی) محاکمه میشود!

 

فردا دوشنبه سیزده مرداد ۱۳۹۹ یک بار دیگر،#نان_کار_آزادی محاکمه میشود!

#نان_کار_آزادی_

#شادی_رفاه_آبادی

#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

طی ابلاغیه، دو نفر از  کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه شوش احضار شده اند.

کارگران، کرامت پام و حسن کهنکی طی ابلاغیه صادر شده باید فردا دوشنبه درشعبه پنجم دادیاری داد سرای عمومی وانقلاب شهرستان شوش حضور داشته باشند.

اتهام ابلاغ شده به کارگران اخلال در نظم عمومی می‌باشد!!؟ خانم فرزانه زیلابی به عنوان وکیل کارگران هفت تپه از جمله وکیل آقایان کرامت پام و حسن کهنکی در جلسه فردا در  دادگاه حضور خواهند داشت.

سندیکای کارگران نیشکر  هفت تپه ضمن سپاس وقدر دانی از خانم زیلابی بابت تقبل وکالت کارگران بدون هیچ هزینه ای، کمال سپاس و احترام بی نهایت خود را تقدیم به ایشان دارد.

همچنین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن هرگونه پرونده سازی برای کارگران، خواهان پایان دادن به احضار کارگران می‌باشد.

کارگران هفت تپه  بیش از سه ماه است که دستمزد وسایر مطالباتشان را دریافت نکرده اند،  به جای اینکه به خواست و مطالبات کارگران  رسیدگی شود آنان را به  اتهامات پوچ و بی اساس محاکمه می کنند.

دنیای وارونه ای است که با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست.

#نان_کار_آزادی تسلیم حامیان سرمایه نخواهد شد.

یکشنبه۱۲ مرداد/۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

یک نظر بگذارید