Posts Tagged ‘باژن’

صمد بهرنگی عنصر پویای دانش و آگاهی –  کیوان باژن  

«ما باید خود را با مشعل عقل بیفروزیم  تا کسانی که در ظلمت جهل اند ما را  ببینند. ما باید به همه چیز از روی درستی وراستی جواب دهیمباید به تمام حقیقت وبه تمام دروغ پی برد

ماکسیم گورگی

۱      

آن چه که نام صمد۱ را به عنوان عنصری عینی درجامعه جاودانه کرد، نقشی بود که در«تربیت» و بالا بردن سطح «دانش» انسان، ایفا کرد. نقشی که تاثیر آن، تفکری را انجامید که به قول «امیرپرویزپویان» حاصل اش «چه گونه بودن» و نه «بودن» است که«چه گونه بودن را دانستن از آگاهی به چرا بودن بر می خیزد و آنان که آگاهی خویش را باور دارند می دانند که چه گونه باید بود… باورداران راستین تکامل بی گمان دانندگان راستین چرا بودن اند. از آن پس چه گونه بودن پاسخی نخواهد داشت جز در روند این تکامل، نقشی خلاق و بی شایبه داشتن.» بیشتر بخوانید… »