شعار زنان در ۸ مارس- ۱۷ اسفند ۱۳۵۷

 

در طول ۴۵ سال گذشته جنبش زنان ایران فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته است. 

زنان ایران هیچ چشم اندازی به تغییر در موقعیت و جایگاه و حقوق خود در چارچوب نظم موجود نمی بینند. از این رو جنبش زنان همراه با دیگر جنبشهای اجتماعی و طبقاتی، چاره را در اتحاد با هم در تغییر مناسبات کنونی میبینند.

 

زنده باد جنبش رهایی زنان

 

شعار زنان در ۸ مارس #روز_جهانی_زن 

( برابر با ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ ) و پنج روزِ پس از آن

 

🚩 در بهار آزادی / جای حق زن خالی!

 

🚩 ما انقلاب نکردیم / تا به عقب برگردیم!

 

🚩 نه شرقی، نه غربی، آزادی جهانی‌ست!

 

🚩 آزادی زن، نه شرقی، نه غربی، جهانی ست!

 

🚩 لحظه به لحظه گویم / زیر شکنجه گویم / یا مرگ یا آزادی!

 

🚩 استبداد به هر شکل محکوم است / ارتجاع به هر شکل نابود است!

 

🚩 مرگ بر سانسورچی

و…

#زنده_باد_انقلاب

#نان_کار_آزادی_پوشش_اختیاری 

 

هشت مارس، #روز_جهانی_زن فرخنده باد!

 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

@komite_h

 

یک نظر بگذارید