اعلامیه مبارزین حماسه سیاهکل

 

 

در زیر اعلامیه مبارزین حماسه سیاهکل را می‌خوانید که به فشارهای اقتصادی و استثمار انسان و طبیعت اشاره می‌کنند:

«‌برادران و خواهران هم وطن !

حکومت ظالم و اربابان خارجی‌اش سالیان درازی‌ست که بر دوش این ملت رنج دیده سنگینی می‌کند. جنگل،

دریا و سایر منابع طبیعی را به اسم ملی شدن غارت می‌کند.چای را دو بنه مفت خریده و گران می‌فروشند. مالیات‌‌های سنگین هر روزه به شکلی بر مایحتاج ملت فقیر می‌بندند. آیا می‌توان دست روی دست گذاشت و با ظلم و فقر و گرسنگی و بیکاری و بیماری ساخت آیا می‌شود با التماس و عریضه، حق را گرفت؟ فحش‌های ژاندارم و جنگلبان و نزول‌خوار را شنید و دم بر نیاورد؟

بپاخیزید تا این دستگاه ظلم و جو را بر‌اندازید !

یگانه راه جواب زور را با زور دادن است حق گرفتنی است دیگر ساکت نباید بود، تنها راهِ بر انداختن ظلم شرکت کارگران، دهقانان و روشنفکران در مبارزه‌ای مسلحانه و سخت است.

بهمن ۱۳۴۹»

@TarTaKar

 

یک نظر بگذارید