گزارش مبارزه برای آزادی ـ شماره ۶۴

 

در این شماره:‌‎

🔹در هفته‌ا‌ی که گذشت

🔸 تایید حکم اعدام دو معترض در دیوان‌عالی کشور.‏

🔸 خطر اعدام یک زندانی دوملیتی ایرانی‌سوئدی و یک زندانی سیاسی کُرد.‏

🔸 اعدام ۱۸ تن. ‏

🔸 لغو حکم اعدام یک معترض. ‏

🔹 دیگر آمار حداقلی ‏جنایت‌های رژیم از شهریور ۱۴۰۱

🔸 شمار کشته‌ها: دست‌کم ۷۷۰ تن

🔸 کودکان کشته‌شده: دست‌کم ۱۰۳

🔸 زنان کشته‌شده: دست‌کم ۱۰۱ ‏

🔸 معترضان ۱۴۰۱ محکوم به اعدام: دست‌کم ۲۰ تن

🔸 معترضان در خطر اعدام: دست‌کم ۱۵۵ تن

🔸زندانیان سیاسی دیگر در خطر اعدام: دست‌کم ۳۳ تن

🔸شلیک گلوله به چشم: دست‌کم ۶۰۰‏ تن

🔸شمار اعدام‌ها از آغاز سال ۲۰۲۳ تاکنون: دست‌کم ۸۲۹ تن؛ شامل ۵ کودک‌متهم و

🔹اطلاعات مشروح درباره‌‌ی: کشته‌های راه آزادی؛ زندانیان سیاسی و معترضان ‏در خطر اعدام؛ اعدام‌ها؛ دستگیری‌ها؛ ‏ناپدیدشدگان قهری؛ جنایت‌‌های دیگر ‏رژیم؛ غارت‌گری ‏نهادینه‌؛‏ دیگر ‏موارد نقض فاحش حقوق‎ ‎بشر؛ ‏مقاومت و مبارزه‌؛ دادخواهی؛ پشتیبانی بین‌المللی

۶ دی ۱۴۰۲

⬅️ متن کامل و شماره‌های پیش

‏اینستاگرام

 

یک نظر بگذارید