درگرامیداشت یاد جانفشانان جمعه خونین سی(۳۰) سپتامبر زاهدان و خاش!

بیانیه مشترک ۱٩نهاد چپ و دمکراتیک:

سی(۳۰)سپتامبر، سالروزجمعه‌ی خونین بلوچستان است.نزدیک به یک سال ازروزاعتراض به تجاوز ابراهیم کوچکزایی سرهنگ جنایتکار رژیم اسلامی ایران، به ماهو،دخترنوجوان بلوچ می‌گذرد. روزی که در آن صدها کودک، نوجوان، جوان، و زن و مرد بلوچ به خاک و خون کشیده شدند.

پرسش اساسی این است که : چرا کودکان ، جوانان ، زنان و مردان بلوچ ، به جرم و گناه، دفاع از باورها، و حقوق اولیه خود، به جرم بلوچ بودن و زبان و فرهنگ متفاوت داشتن،به جرم تاریخ و سرزمین آبا واجدادی خود و یا برای دفاع از حق زندگی و بلند کردن صدای مظلومیت یک ملت درایران جان شان را از دست دادند؟ د رروز جمعه۳۰ سپتامبر۲۰۲۲ که به جمعه 

خونین زاهدان معروف شد، نیروهای پلیس، سپاه پاسداران و نیروی شبه نظامی مرصاد و بسیجی ها، با حمله به تظاهرات مسالمت آمیز در شهر زاهدان ، دست به کشتار مردم زدندو طی یک ساعت ۱۲۰ نفر معترض را کشته و بیش از۳۰۰ نفر را به شدت زخمی نمودند و طی روزهای بعد، صدها تن را دستگیر و زندانی کردند. در کشتار زاهدان ۱۷کودک ۸ تا۱۵ساله نیز کشته شدند.پنج هفته بعد، در روز جمعه چهارم(۴) نوامبر، نیروهای امنیتی و شبه نظامی به تظاهرات مسالمت آمیز در شهرستان خاش حمله کردند و ۲۱ معترض را کشتند، دهها تن دیگر را به شدت مجروح و تعداد زیادی را دستگیرکردند. آنهم به این دلیل که یک سرهنگ جانی و قاتل فرزندان مردم را که در این سیستم سرتا پا فساد و چپاول که یاد گرفتند آدم بکشند وتنها با زورو لوله تفنگ فرمان برانند و سرکوب کنند از تیررس خارج سازند.

امروز ۳۰ درصد اعدام‌ھای سرتاسر ایران از مردمان بلوچ می باشند۔ این آمار شامل کشتار خیابانی که بطور مداوم و بدون ایست و بازرسی اتفاق میاُفتد ویا کُشتار سوختبرھای بلوچ که به دلیل بیکاری مزمن تحت عنوان “جان برای نان” بدان روی آورده اند و یا کشتار روزانه ی کسانی که قاتلانشان ناشناخته مانده خواهند ماند، نمی گردد. می توان گفت : رهبران و مجریان رژیم با صحنه سازی ها و سناریوهای خودساخته در استان های سیستان و بلوچستان، کردستان وسایر شهرها و مناطق ملی کشور، سعی در راه اندازی جنگ علیه مردمان این مناطق را در سر می پرورانند. باید نوشت: اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق مرکزی کشور مرتکب جنایت می‌شوند،در بلوچستان و کردستان وخوزستان نسل کُشی و جنایت علیه بشریت می کند.

از جانب حاکمیت اسلامی و اطاق های فکر دستگاه اطلاعاتی نظام، امنیت بلوچستان به سپاه “مرصاد”، زیرمجموعه ای از سپاه قدس”سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” سپرده شده است۔ازاولین خدمات سپاه مرصاد در راستای تأمین امنیت بلوچستان، توزیع رایگان اسلحه در میان اقوام و قبایل بلوچ تحت عنوان ساماندھی “بسیج عشایری است و ھمزمان ھم تحت پوشش قاچاقچیان فروش اسلحه، دسترسی به اسلحه در سطح وسیعی در بلوچستان و ارزان تر از نان به آسانی فراهم گشته است۔

مردم زاهدان با آغاز خیزش انقلابی زن-زندگی-آزادی،از هفته پایانی شهریور سال گذشته، تا به امروز هر جمعه در اعتراض به سرکوب وحشیانه، کشتار و شکنجه رژیم، با شعار«قسم بخون ياران، ايستاده ايم تا پايان»تجمع کرده به مبارزه متشکل شان ادامه می دهند. !

ما فعالان نهادهای چپ و دمکراتیک در سالگرد قتل عام سازمانیافته جمعه خونین سی ام (۳۰)سپتامبر در بلوچستان، به خیابان می آییم و از راههای گوناگون تلاش می ورزیم تا صدای مردمانی باشیم که سال هاست قهرمانانه در برابر ظلم ایستادند و علیه تبعیض همچنان می جنگند!

دراین روز برای لبخند هستی ، برای دسته های پینه بسته اقبال ، امید ، احمد رضا ، محسن و برای تمام کودکان کار، برای رقص شتابان خدانور، برای همه جانفشانان بدون شناسنامه و همه آنانی که گمنام از میان ما رفتند و برای همدردی با مادران و پدران و مردمان دادخواه بلوچستان اعتراض خواهیم کرد!

نه به اعدام در سراسر ایران و جهان!
زندانی سیاسی و عقیدتی آزاد باید گردد!
سرنگون باد رژیم اسلامی ایران!
زنده باد آزادی و دمکراسی!
امضاء ها به ترتیب حروف الفبا :

۱- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران – پاریس
۲- انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ- سوئد
۳ – انجمن سوسیالیستها در سوئد
٤- اتحاد چپ ایرانیان – واشنگتن
۵ – شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا- استکهلم
۶ – شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران- لندن
٧- شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران.
۸ – فدراسیون اروپرس – بلژیک
٩- کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
۱۰- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ .
۱۱- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-سوییس.
۱۲ – کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد .
۱۳ – کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران – فرانکفورت.
۱۴- کمیته همبستگی با مبارزات جاری در ایران – استکهلم.
۱۵ – کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا.
۱۶ – نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران(غرب آلمان).
۱٧ – همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس.
۱۸- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس .
۱۹- همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن.

 

یک نظر بگذارید