ستمگری

داریوش اول در کتبیه بیستون می‌گوید:

««داریوش‌شاه اعلام کرد، اینها [هستند] سرزمین‌هایی که از آن من شدند. به خواست اهورامزدا بندگان من بودند. به من باج دادند. آنچه از سوی من به آن‌ها گفته شد، چه شب، چه روز اطاعت می‌کردند. داریوش‌‌شاه اعلام کرد، در این کشورها با مردی که فرمان‌پذیر بود به نیکی رفتار کردم، و کسی را که سر پیچاند،سخت مجازات کردم. به خواست اهورامزدا  این کشورها از قانون من پیروی کردند، آن گونه که به آن‌ها از سوی من گفته شد. آنها بر این گونه اطاعت می‌کردند.»[۱۱]

[۱۱] ترجمه‌ از ترجمه‌ی آلمانی بر پایه‌ی منبع زیر (با سپاس از راهنمایی شروین فریدنژاد):

Rüdiger Schmitt, Die altpersischen Inschriften der Achaimeniden. Editio minor mit deutscher Übersetzung. Wiesbaden 2009, S. 39f.

توضیح درباره کتیبه بیستون و منابع مختلف در مورد آن در ایرانیکا: BISOTUN

 

یک نظر بگذارید