آمار تکان‌دهنده ای از غول صنعت تسلیحات نظامی است.

بنا به آمارآکسفام, هزینه های نظامی جهانی (از جمله تجارت تسلیحات) در2022 به رکورد 2.2 تریلیون دلار رسید که برای پوشش بیش از 42 برابر کمک درخواست شده توسط سازمان ملل برای رسیدگی به جدی ترین بحران های بشر

دوستانه جهان (برابر با 51.7 میلیارد دلار) و 11 برابرمبلغ مورد نیاز برای کمک به پیشبرد برنامه های توسعه پایدار جهانی است.درحالیکه در سراسر جهان هنوز 120 میلیون کودک از حق تحصیل محروم هستند. از این تعداد، 60 درصد دختر و بین 7 تا 16 سال هستند. فقر، ازدواج های ترتیب داده شده، بارداری های زودهنگام و سنت خانوادگی از عوامل بروز این پدیده است. بنا به آمار رسمی دو سوم کودکان بازمانده از تحصیل در ایران دختران هستند.

پانوشت:

آمار تکان‌دهنده ای از غول صنعت تسلیحات نظامی است.

این بودجه عظیم که حاصل ارزش اضافی تولید شده از دسترنج میلیاردها نفرساعت نیروی کار است، بجای رفاه زندگی و تعالی بشر و ایجاد امن ترین و سالم ترین شرایط برای رشد و شکوفایی و سعادت انسان، در یک بازار چند تریلیون دلاری و با اتلاف غیرقابل جبران منابع زمین صرف کشتار جمعی میشود.

این سیستم و مناسبات اقتصادی -اجتماعی باید واژگون گردد.

 

@Shbazneshasteganir

 

 

یک نظر بگذارید