رضا پهلوی تاریخ را تحریف می‌کند!

 

علی نظری سردبیر روزنامه مستقل

 

۲۹ اردیبهشت سالروز تولد دکتر مصدق است. اظهارات اخیر منتظرالسلطنه آقای رضا پهلوی علیه نخست وزیر فقید نهضت ملی را بهانه‌ای برای ورود به این عرایض می‌دانم.

رضا پهلوی اخیرا در ویدیویی گفته است، دولت مصدق نه دموکراتیک بود و نه منتخب مردم.

شاهزاده بی‌خبر از همه‌جا نمی‌داند ۲۵ تیر ۱۳۳۱ بر اثر اختلاف نخست وزیر قانونی و مستقر (مصدق) با شاه جوان، نخست وزیر استعفا می‌دهد و قوام‌السلطنه جایگزین مصدق می‌شود.

🔺بعد از این واقعه مردم به حمایت از مصدق قیام می‌کنند و فاجعه ۳۰ تیر ۱۳۳۱ رخ می‌دهد. شاه مجبور می‌شود دوباره به مصدق حکم نخست وزیری دهد تا خشم مردم ایران فروکش کند. در این دوره ۱۳ ماهه پرتنش بین نخست وزیر (مصدق) با محمدرضا پهلوی شاه ایران، یک دوئل تمام عیار رخ می‌دهد.

محمدرضا شاه در ۲۵ مرداد ۳۲ از کشور خارج می‌شود. عملیات آواکس برای سرنگونی دولت مصدق و بازگرداندن شاه فراری توسط آمریکا و انگلیس رقم می‌خورد.

🔺کودتا علیه دولت در گام اول بواسطه حضور مردم در خیابان‌ها شکست می‌خورد.

در عصر ۲۸ مرداد که مردم خیابان‌ها را خالی کردند و به خانه‌هایشان رفتند، ارتش شاه با همراهی عده‌ای از اراذل اوباش و فواحش به سرکردگی شعبان بی‌مخ و پری بلنده به منزل نخست وزیر قانونی حمله کردند و آن غروب غمبار را به بار آوردند.

🔺صبح روز بعد از کودتا و سقوط دولت نهضت ملی، مصدق خودش را به کودتاگرانِ پیروز معرفی می‌کند. سپهبد فضل‌الله زاهدی با حکم شاه فراری نخست وزیر می‌شود. بعد از پیروزی کودتا، شاه به وطن برمی‌گردد!

 

🔺اکنون که برای پاسخ به اکاذیب جناب شاهزاده گوشه‌ای از تاریخ را به وی متذکر شدیم ضروری است از رضا پهلوی که اینگونه با دروغ و خیال پردازی، علیه دکتر مصدق دروغ می‌بافد چند سوال بپرسیم:

۱- کدام یک از نخست وزیران پدرت اینگونه مانند مصدق با توپ و تانک و هجوم اراذل شاه‌پرست برکنار شدند؟ حداقل یک مورد برکناری نخست‌وزیران حکومت پهلوی دوم را در ۳۷ سال سلطنت پدرتان ذکر کنید؟

۲- کدام نخست وزیران پدرتان وقتی از مقام رئیس‌الوزرایی برکنار شد، مردم مانند ۳۰ تیر ۱۳۳۱ به خشم آمدند و علیه نظام پادشاهی و شخص شاه به خیابان آمدند و اعتراض نمودند؟

۳- رضا پهلوی چگونه می‌تواند اسناد سازمان‌های جاسوسی سیا و ام آی سیکس که بعد از ۶۰ سال منتشر شد را کتمان کند؟

۴- آقای منتظرالسلطنه خاطرات کرمیت روزولت فرمانده کودتای ننگین ۲۸ مرداد از نحوه سقوط دولت مصدق و سفر زمینی خودش از سوریه به عراق و سپس مخفیانه وارد ایران شدن پیش از ۲۸ مرداد را بخواند. شاید شاهزاده تحریف‌گر از تحریف آشکار تاریخ شرمنده گردد!

۵- آخرین نکته؛ اظهارات خانم آلبرایت وزیر خارجه وقت آمریکا که رسما از نقش کشورش در دخالت در کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت مصدق عذرخواهی کرد را چگونه تفسیر می‌کند؟ آیا باز هم منکر کودتاست؟

@mostaghelnewspaper

 

 

 

یک نظر بگذارید