اعدام یک قتل عمد دولتی است!

نهادهای چپ و دمکراتیک: اعدام یک قتل عمد دولتی است! تنها با مبارزه متشکل و همبستگی سراسری می توان اعدام را متوقف ساخت!

آزادی خواهان جهان!

طی هفت ماه گذشته، از آغاز جنبش « زن، زندگی، آزادی» و اوج‌گیری اعتراضات سراسری منجمله اعتراض کارگران، پرستاران، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و جوانان، ملیت های مختلف، معلمان و روزنامه نگاران، فعالان زیست بوم و در رودررویی با تمامیت نظام اسلامیِ سرمایه داری ضد زن، ضد کارگر، ضد آزادی در ایران، مردم آزادیخواه درجهان را به شگفتی و تحسین واداشته و با این جنبش همراه و همدل ساخته است.

در طی این هفت ماه، خیزش آزادیخواهانه درزمینه حجاب اجباری و آزادی های اجتماعی عقب نشینی هایی را به کلیت نظام اسلامی تحمیل کرد. رژیم اکنون برای بقاء خود دوباره دست به اعدام های گسترده ای زده و زندان ها را از آزادیخواهان سراسر ایران پُرنموده است. حاکمیت اسلامی و دستگاه سرکوب آن، بسیجی ها و جانیان آتش به اختیار خویش، با تیزکردن تیغه احضارها، دستگیری ها، حدت بخشیدن احکام زندانیان سیاسی، حلقه طناب های اعدام ها را سفت تر نموده است. در همین زمینه اعدام جنایتکارانه یوسف مهراد و سید صدرالله فاضلی زارع تحت اتهام “سب النبی”، حمله وحشیانه ای است به مبارزات گسترده مردم برای آزادی عقیده و بیان در حکومتی صد در صد ایدئولوژیک که بر پایه یک فاشیسم مذهبی سازمان یافته است.

تنها در هفته گذشته، افراد بسیاری از جمله: حبیب اسیود، موسی گرگیج، احسان گرگیج، عبدالله زاروزهی به دار آویخته شدند. همچنین پنج هم پرونده ای دیگر، به نام های فرهاد چهره سا، محمد زهره وندی، اکرم صفایی توانا، علی محمدفلاح رشکلا، کبری ایمانی، به دلیل مدیریت و عضویت در یک کانال تلگرامی با عنوان “نقد خرافه و مذهب”، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و محاکمه شدند. مدینه سبزوان، امین الله کریمی قلجایی، محمد شیبک، گل محمد نارویی، عبدالستار شاهوزهی، نعمت الله ریگی لادیز، عید محمد شادان، محمود رحمانی، لال محمد شیزایی براهویی در زندان های مختلف در سراسر کشور، به ویژه در بلوچستان، نیز به قتل رسیدند.

در همین مدت صدها فعال مدنی به بیدادگاه ها احضار شده و مورد تهدید مستقیم نیروهای سرکوب قرار گرفته اند. این نخستین بار نیست که طبقه حاکمه و حاکمیت اسلامی اش پس از سرکوب بیرحمانه و خونین اعتراضات قهرمانانه توده های ناراضی، به ویژه در نقاط دور از پایتخت، مانند استان های کردستان، خوزستان و بلوچستان، برای انتقام گیری از معترضان و ایجاد ترس و وحشت در جامعه، دست به دستگیری و اعدام می زند. اما علی رغم همه این جنایات، نتوانسته است ازگسترش مبارزات توده ها جلوگیری کند.

جمهوری اسلامی از ظرفیت مبارزات و گسترش خیزش انقلابی توده ها هراس دارد. به ویژه آن که رژیم درمانده از مهار روند فروپاشی اقتصادی و حتی ناتوان از تامین معیشت مردم است. و برچنین زمینه ای خطر برآمد های عظیم توده ای را بسیار نزدیک می بیند، می هراسد و از سر استیصال دست به انتقام و تشدید سرکوب واعدام می زند.

نهاد های چپ و دمکراتیک، همگان را دعوت می کنند تا در هر کجای جهان که هستند، همراه مردم ایران در برابر ماشین دولتی سرکوب طبقه حاکمه در ایران ایستادگی کرده و همواره جهت پایان دادن به دستگیری فعالین مدنی و سیاسی و برای لغو شکنجه و اعدام، افشاگری و تلاش‌های بیشتر و موثرتری را سازمان دهیم.

تنها تشدید و گسترش مبارزه و پیکار همبسته و سراسری و متشکل می تواند در همه عرصه های سیاسی و طبقاتی بر علیه جمهوری اسلامی دستگاه سرکوب و کشتار و اعدام را متوقف سازد!

ما دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام را شدیداً محکوم می نمائیم و همه نیروهای آزادیخواه و انسان دوست را به اعتراض هر چه گسترده‌تر و به اقدام مشترک در مقابل اوج گیری خفقان و سرکوب ها فرا می خوانیم!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
اعدام، شکنجه، سرکوب ملغی باید گردد!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!
زنده باد آزادی، دمکراسی و برابری!

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

نهادهای چپ و دمکراتیک

– انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ- سوئد
– انجمن سوسیالیستها در سوئد
– حامیان مادران پارک لاله – استکهلم
– شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا- استکهلم
– شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی ( فریاد خاوران )
– شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن
– شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
– فدراسیون اروپرس – بلژیک
– کارگروه کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
– کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
– کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ
– کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران – فرانکفورت
– کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس
– کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
– کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا
– نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران(غرب آلمان)
– همبستگی با مبارزات مردم ایران – انگلستان
-همبستگی با مبارزات مردم ایران – سوئیس

 

یک نظر بگذارید