غلط ننویسیم و غلط تلفظ نکنیم

 

تلفظ درستِ کلمات و معنی صحیح آنها را یاد بگیریم:

غلط: خواب زَن چپه

درست: خواب ظن چپه

– ظن: شک و گمان

(منظور از خواب ظن به این معنی است که با شک و گمان به چیزی خوابیده باشی و خواب دیده باشی، نه خواب زن!!)

غلط: گرگ باران دیده

درست: گرگ بالان دیده

– بالان: تله‌ای که برای گرفتن و یا کشتن جانوران از آن استفاده می‌شود.

(گرگی که از تله‌های مرگبار زیادی، جان سالم بدر برده باشد)

غلط: بَعضِ شما نباشه

درست: به از شما نباشه

– بِه: بهتر، برتر

غلط: پیار سال

درست: پیرار سال

– پیرار: دو سال قبل!

غلط: تخمه ژاپنی

درست: تخمه جابانی

– جابان: منطقه‌ای در دماوند هست که در گذشته این محصول را تولید می‌کرد! به همین دلیل در زمان‌های قدیم، این محصول به عنوان “تخمه جابانی” شناخته می‌شد که با گذشت زمان، کم‌کم تلفظ آن از تخمه جابانی به تخمه ژاپنی تغییر یافت

غلط: پهباد

درست: پهپاد

– پ: پرنده

– ه: هدایت

– پ: پذیر

– ا: از

– د: دور

مخفف پرنده هدایت‌پذیر از دور

غلط: تیلیت (آبگوشت و آب‌دوغ)

درست: تِرید

غلط: ضرب‌العجل

درست: ضرب‌الاجل

غلط: طاق زدن

درست: تاخت زدن

– تاخت: معاوضه کردن

غلط: پارس کردن سگ

– سعی کنید هرگز، هیچ کجا و در هیچ زمانی نگویید: این سگ پارس می‌کند، چرا که ریشه و اصالت ایرانی، کلمه “پارس” می‌باشد و از قدیم ایرانی به اسم “پارسی” شناخته می‌شد.

درست: پاس کردن سگ

– پاس: نگهبانی، پاسبانی

سگ پاس می‌کند ، یعنی مشغول پاس و نگهبانی است. لذا هر وقت بگوییم “سگ پاس می‌کند”، یعنی دارد با صدایش، پاسبانی می‌کند و نگهبانی می‌دهد.

غلط: ارج و قرب

درست: اجر و قرب

غلط: فلاکس چای

درست: فلاسک چای

غلط: جد و آباد

درست: جد و آباء

– آباء: پدران

غلط: ظرص قاطع

درست: ضرس قاطع

– ضرس: دندان.

ضرس قاطع تشبیهی از فردی است که با فشردن دندان‌هایش روی هم، هنگام صحبت، اطمینان از درستی کلامش را به مخاطب القا می‌کند.

غلط: راجبِ

درست: راجع به

غلط: پیشِ قاضی و مَلَق‌بازی

درست: پیشِ غازی و معلق‌بازی

– غازی: بندباز، آکروبات‌باز

پیش آدم آکروبات‌باز، معلق‌بازی نکن.

👉🆔 @kermane

 

 

یک نظر بگذارید