حمایت شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از فراخوان سراسری معلمان

 

از فراخوان اعتراضی سراسری معلمان برای فردا نوزدهم  اردیبهشت حمایت و پشتیبانی میکنیم

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت قاطعانه از فراخوان معلمان به تجمعات سراسری برای فردا نوزدهم اردیبهشت‌ماه حمایت و پشتیبانی میکند. معلمان اعلام کردەاند که دانش‌آموزان خط قرمزهای ما هستند.

و ما کارگران نفت نیز اعلام می‌کنیم که در این اعتراض با معلمان همصدا هستیم. حملات شیمیایی جان فرزندان ما را نشانه گرفته است و ما هم همراه معلمان در این اعتراضات هستیم.

ما کارگران پروژەای نفت که الان در اعتصاب هستیم، از یکسو با مشکلات بسیاری از جمله فشارهای امنیتی و فشارهایی که پیمانکاران به ما وارد می‌کنند روبروییم و ازسوی دیگر زیر فشارهای روحی و روانی مضاعف بخاطر  وضع فرزندانمان قرار داریم. بویژه ناامن بودن مدارس بخاطر حملات شیمایی که هر روز در این شهر و آن شهر جریان دارد همه ما مردم را بشدت نگران و خشمگین کرده است.

بعلاوه اعتراض معلمان علیه فقر و گرانی اعتراض ما کارگران نیز هست. هم اکنون تعدادی از معلمان بخاطر پشتیبانی از همین مطالبات و تاکید بر تحصیل رایگان با کیفیت و غیر ایدئولوژیک در زندان بسر می‌برند باید همه معلمان زندانی بدون قیدو شرط آزاد شوند. بنابراین ما هم به عنوان خانوادەهای دانش آموزان و شهروندان این جامعه از تجمعات اعتراضی سراسری فردا نوزدهم اردیبهشت حمایت کرده و شرکت می‌کنیم.

درود بر معلمان آزاده

سه شنبـــــــــه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

9.5.2023

#کارگرنیوز

@kargarnews1

 

 

 

یک نظر بگذارید