توی پارک مامور به خانمی که سگ داشت گیر داده بود.

 

*بهش گفت جای سگ توی صحرا و بیابون و جنگله، نه توی خیابون و پارک و خونه.

*خانومه پاسخی به ماموره داد که من کرک و پر و تمام موهای بدنم ریخت.

خانومه گفت:

*جای آخوند تو مسجده نه توی اداره، وزارت خونه ، دانشگاه ، مجلس و دولت.

*جای سپاه توی پادگانه .

*نه هئیت دولت، استانداری،* *فرمانداری، بخشداری، مجلس و سفارت‌خونه .

*هر موقع اونا برگشتن سر جای خودشون .

*منم سگمو می‌برم جای خودش

 

یک نظر بگذارید