حمله شیمیایی به دانش آموزان دختر جنایت است / حمایت از فراخوان ۱۶ اسفند

 

در آستانه ۸ مارس روز جهانی زن، دختران مدارس بمباران شیمیایی می شوند.

دختران سکوت شکسته، دختران آفتاب،دختران به حاشیه رانده شده، ۸ مارس روز جهانی زن بر شما پیروز باد، بر شما که به مانند کارگران نساجی نیویورک که برای رهایی از تبعیض، ستم و استثمار دست به اعتصاب زدند و به خیابان آمدند و توسط عاملان و محافظان جهالت و سرمایه مورد حمله وحشیانه قرار گرفتند.

این ستم و استثمار همچنان ادامه دارد.تبعیض و نابرابری، اسید پاشی، جدا سازی زنان و مردان،سربریدن و خودکشی دادن زنان، ممانعت از تحصیل در بعضی از رشته ها، سهمیه بندی در دانشگاه و تفکیک جنسیتی، محدود کردن تحصیل برای زنان و ممانعت در داشتن و عدم دسترسی به بسیاری از مشاغل،تحمیل پوشش و حجاب اجباری، وادار کردن دختران به ازدواج های اجباری، کودک همسری، تبعیض و نابرابری نسبت به زنان، غیره و غیره و امروز حمله شیمیایی به مدارس دخترانه توسط نیروهای ” خودسر” !! نشان از آن دارد که جنایت ادامه دارد.

دختران آفتاب و امید و رهایی بعد از قتل حکومتی ژینا، به خیابان آمدند و فریاد خفته در سینه ها به صدا در آمد و با شعار ژن ژیان ئازادی، صحنه دیگری از مبارزه را رقم زدند.

نیروهایی تحت عنوان ” خودسر” اما سازمان داده شده و برخوردار از حمایت دولتی، اطلاعاتی و امنیتی، بر آن است که انتقام خود را از دختران آفتاب و امید بستاند.

نه حجاب اجباری و کودک همسری، نه راندن زنان به گنج آشپزخانه و ظرف شستن، نه اسید پاشی، نه تفکیک جنسیتی، نه سهمیه بندی و نه شلیک گلوله جنگی و پلاستیکی، نه تجاوز، نه کور کردن و زندانی کردن ، دختران آفتاب و امید، هیچ کدام نتوانسته است عزم راسخ زنان برای رهایی را خاموش سازد.

دختران و پسران این سرزمین تصمیم گرفته اند همراه و همصدا برای زندگی خود تصمیم بگیرند، آنها مصمم هستند باید نوع دیگری زیست و باور دارند که زندگی شايسته حق آنهاست، باور دارند که کسی نمی تواند برای تن و جان آنها تصمیم گیرنده باشد، باور دارند به خود رهایی از هر نوع ستم وتبعضی و استثماری.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن حمله شیمیایی به مدارس دخترانه، در اعتراض به این جنایت از فراخوان ۱۶ اسفند حمایت خود را اعلام می دارد.

درود بر دختران پایان انتظار، درود بر دختران موسم رهایی،درود بر استقامت شما، برقرار باد برابری زنان و‌ مردان در تمامی شئونات زندگی.

زنان و مردان تحت ستم و زحمتکش، در برابر این توحش و نسل کشی نباید سکوت کرد، حمله شیمیایی به نیمی از جامعه( زنان) حمله به بشریت است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

زن زندگی آزادی، اداره‌ی شورایی

۱۲ اسفند ۱۴۰۱

 

 

یک نظر بگذارید