بیانیه کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین بمناسبت هشت مارس

 

در آستانه فرارسیدن هشت مارس روز جهانی زن قرار داریم. این جنبش از بخش های کارگری آغاز شد و سپس در سال 1908 این رویداد تاریخ ساز از سوی سازمان ملل برسمیت شناخته شد. پانزده هزار زن خواهان ساعت کار کمتر, حقوق بیشتر و حق ابتدایی رای بودند. زنان در اینروز و با حضور خود در خیابانهای نیویورک این شهر را زیر پای خود به لرزه درآوردند. کلارا زتکین نظریه پرداز مارکسیست و مدافع حقوق زنان دو سال بعد پیشنهاد رسمیت یافتن این روز را طرح کرد و اولین بزرگداشت اینروز در سال 1911 در چند کشور اروپایی و از جمله اتریش برگزار شد.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران فرارسیدن هشتم مارس، روز جهانی زن، را به همهٔ زنان ایران و جهان و به همۀ مبارزان راه تحقق برابری حقوق زن و مرد و ایجاد نظام نوین و انسانی عاری از ستم جنسیتی و طبقاتی را بویژه به زنان و مردان شجاع و حماسه آفرین کشورمان شادباش میگوید.

جنبش زنان و مردان کشورمان نیز ششمین ماه خود را میگذراند و میرود تا با خشم و نفرت انباشته خود پایانی بر سیاست هاو قوانین و مظاهر ارتجاعی مذهبی و زن ستیزانه حاکمان رقم زند.

جنبش زن, زندگی, آزادی که از سوی بسیاری و بدلیل محوریت زنان آگاه، جسور و مبارز در آن, بدرستی انقلاب زنانه نام گرفته است، نگاهی ویژه به این روز خواهد داشت.

سرکوب خونین و وحشیانه اعتراضات دختران و زنان جوان در ایران هرگز نتوانست از شکوه مبارزه آنان برای رهایی از یوغ ستم جنسیتی در تمامی ابعاد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در این برهه زمانی بکاهد. زنان و مردان قهرمان با شجاعت و جسارت انقلابی طی 6 ماه گذشته نشان دادند که افق رهایی زنان در کشورمان در دستهای توانای آنهاست و همچنین نزدیک و دستیافتنی است و از اینرو فرارسیدن هشت مارس روز جهانی زن برای آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

جنبش مهسا ( ژینا ) در مقابله با تحجر حاکمان نشان داد که رهایی انسان بدون رهایی زنان که در جنبش جاری پرچم دار و پیشرو و پیگیرترین ها بودند, ممکن نیست. آنها امروز بخوبی میدانند که حتی پایان جمهوری اسلامی مترادف با پایان ستم جنسیتی و نابرابری نیست و برای نیل به اهداف خود نیازمند مبارزه ای پیگیر, همه جانبه و بی امان با تحجر, خرافات و مردسالاری در همه زمینه های سیاسی و اجتماعی خواهند بود. آنها میدانند که ناهنجاری های اجتماعی همواره و همیشه بازتکثیر خواهند شد و مقابله با آن تنها با حضور همیشگی و همواره در صحنه امکان پذیر خواهد بود. زنان کشورمان بخوبی میدانند که این هدف بزرگ تنها و تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی میتواند مسیر تحقق آزادی و برابری جنسیتی را هموار کند.

این نیمه انسانی جامعه، که در جنبش جاری پرچم دار, پیشرو و پیگیرترین ها بوده اند و در برابر یکی از زن ستیزترین حکومت ها در جهان قرار دارند, هزینه های بسیاری نیز پرداخته اند, بخوبی به رسالت تاریخی خود آگاهند و توانسته اند در مدت کوتاهی صدای عدالت طلبانه و برابری خواهانه خود را به جهانیان برسانند و حمایت افکار عمومی و نهادهای دمکراتیک و مدافع حقوق زنان را بشکل حداکثری جلب کنند. امروزه زنان مبارز کشورمان با پیکار شجاعانه خود علیه استبداد, تعرض کنان به تحجر حاکم می تازند و با اتحاد و همبستگی خود نقشه های شوم حکومتگران اسلامی را یکی پس از دیگری با کنش جمعی خود درهم می کوبند.آ نها سودای آزادی و رهایی در سر دارند و میروند تا زنجیرهای بردگی زنان در کشورمان را پاره و نابود کنند.

جمهوری اسلامی هر چقدر به سرنگونی نزدیکتر میشود انواع جنایات وحشیانه ضد بشری خود را بیشتر نمایان میکند. حمله بیولوژیکی به مدارس دخترانه وخوابگاه دانشجویان نشان از ترس رژیم ازخیزش انقلابی و رادیکال دختران و زنان مبارز ایران است و  دامنه این جنایات وحشیانه به مدارس هم محدود نیست و نخواهد شد. تنها راه  نجات سرنگونى انقلابى حكومت توتالیتر مذهبی و جایگزینی آن با یک رژیم دموکراتیک، برابری و عدالت اجتماعی طلب میباشد.

ما فعالین کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین فرارسیدن این روز را به تمامی زنان جهان و بویژه زنان مبارز ایران شادباش میگوئیم و در جدال بی امان شان علیه استبداد و ارتجاع حاکم، پشتیبان و در کنارشان خواهیم بود و میکوشیم تا پژواک صدای برابری خواهانه آنان باشیم.

هشت مارس روز جهانی زن خجسته باد!

زن زندگی آزادی

مارس 2023

http://www.kanon-wien.com

https://t.me/KanonWien

 

یک نظر بگذارید