بیانیه کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین در پشتیبانی از منشور مطالباتی حداقلی بیست نهاد

 

نزدیک به شش ماه از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که با قتل مهسا ( ژینا ) آغاز شد میگذرد. با وجود فراز و نشیب های آن اما از خروش و خشم عمومی مردم در سراسر کشور کاسته نشده است.در امتداد اعتراضات سراسری وعمومی, سرکوب وحشیانه معترضان از سوی حاکمیت اسلامی نیز ابعاد گسترده تری یافت. قتل و کشتار و استفاده نیروهای سرکوب از سلاح های گرم و سرد , بازداشت معترضان و اعدام آنها در دستور کار رژیم قرار گرفت تا با ایجاد فضای وحشت و رعب این جنبش انقلابی را به عقب نشینی وادار کند.

جنبش مهسا ولی سرباز ایستادن ندارد و امواج سهمگین آن بزودی و قطعا خروشان تر از پیش باز خواهد گشت, همانطور که بموازات خویش بی سابقه ترین همبستگی مردمی را در داخل و خارج از کشور و در میان ایرانیان در بر داشت. اتحاد و همبستگی و پایبندی به اهداف راستین این جنبش اسم رمزی است که میتواند طوفانهای در پیش روی آن را درنوردد و مردم کشورمان را به ساحل رهایی, آزادی و برابری برساند. موج سواران و همبستگی شکنان در صفوف این جنبش چه در داخل و یا خارج از کشور نیز بیکار ننشسته اند و با ترفندهای گوناگون در تلاشند تا آب را گل آلود کنند و همسو با نیات پلید حاکمان مسیر مبارزات مردم را به بیراهه بکشانند.

در گرماگرم کوشش بخشی از اپوزیسیون برای رهبر سازی و مصادره جنبش مهسا با توسل به رسانه های وابسته خود, شاهد انتشار بجا و هشیارانه منشوری از داخل کشور و از سوی بیست نهاد مداخله گر در این جنبش هستیم.علیرغم برخی از ملاحظات که قطعا فضای بشدت امنیتی و سرکوبگرانه به سازماندهندگان آن تحمیل کرده است,  این منشور 12 ماده ای در کلیت خود برآیند خواستها و مطالبات سراسری انقلابیون در خیابانها, دانشگاهها و مدارس, کارخانه ها و مراکز علمی و فرهنگی است. اصالت این اقدام متحدانه در برابر نیروهای فشار و تلاشهای از بالا برای تحمیل رهبر و رهبری, ما را برآن داشت تا با تمام نیرو در کنار این نهادها که برخواسته از بطن جامعه و در میان پائینی ها هستند قرار گرفته و همانند پرشمار نهادهای سیاسی و مدنی دیگر در داخل و خارج از کشور,از آنها حمایت کنیم.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین بدینوسیله ضمن تقبیح تلاش های ضد دمکراتیک ومکرر بخشی از اپوزیسیون برای انحراف جنبش, به افکار عمومی اعلام می کنیم که در کنار منشور مطالباتی حداقلی ( جنبش زن زندگی آزادی ) نهادهای داخل کشور بعنوان صدای انقلاب برای آزادی و برابری ایستاده ایم و این منشور را غالبا و در این مقطع زمانی تجلی فریادهای حق طلبانه مردم کشورمان میدانیم.

نه سلطنت, نه رهبری, آزادی و برابری

سرنگون باد جمهوری اسلامی

26.02.2023

 

یک نظر بگذارید