ایران برای کانادا شده گاوی که از آن دلار دوشیده می شود!

 

در ۵.۱ سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار از ایران دوشیده

 

 
 

روزنامه اطلاعات نوشت: براساس اعلام مقامات تجاری بخش خصوصی، دریک سال ونیم اخیر فقط بخش صنعت و تجارت ایران تا ۷۰ میلیارد دلارسرمایه را از کشور خارج کرده وبه کانادا برده است.

کانادا از مدت ها قبل مقصد سرمایه های ایرانی بوده است و آمارها نشان می دهد مقدار واقعی خروج سرمایه از ایران بسیار بیشتر ازآن چیزی است که درداده های رسمی و از جمله ردیف “خالص حساب سرمایه” بانک مرکزی قید شده است. به عنوان مثال گفته می شود ایرانیان با خرید۳۵ هزار و ۶۰ ملک درهشت سال اخیر در رتبه اول خرید ملک درترکیه قراردارند و آمار مشابهی ازافزایش خروج سرمایه به سوی امارات (دوبی)،اسپانیا و فرانسه هم وجود دارد.

مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا می گوید:

از سال ۲۰۱۸ کانادا شرایط ورود نیروی کارحرفه ای به این کشور را سخت کرد و در نتیجه نوع مهاجرت بیشتر به دو شیوه تغییریافت: سرمایه گذاری ودانشجویی بین المللی. بر اساس آمار شهرداری مونترال، در۲ سال اخیر ۱۵ هزار دانشجوی ایرانی به این شهر آمده اند که اگر این رقم را در ۸۰ هزاردلار هزینه ضرب کنیم حدود ۲ر۱ میلیارد دلار فقط ازاین محل، پول به یکی از شهرهای کانادا وارد شده است.

براساس آماردیگری که کانادا براساس زبانی که مهاجرین مختلف باآن صحبت می کنند، منتشر کرده  تا سال جاری میلادی ۴۳۰ هزار فارسی زبان که بالای ۹۰ درصد آنها ایرانی هستند درکانادا زندگی می کنند. تازه فرزندمهاجرینی که درکانادا به دنیا آمده؛ چون کانادایی محسوب می شوند، دراین آمار لحاظ نشده وگرنه رقم واقعی بسیار بیشتر از این عدد است. حالا تصور کنید این جمعیت بزرگ به طور مداوم وبابت مسایل گوناگون از ایران پول دریافت می کند. یکی بابت کمک هزینه زندگی شخصی یا دانشجویی، دیگری ملکی درایران دارد و اجاره اش را به دلار برایش می فرستند، کسی شرکت یا کسب وکاری در ایران دارد که سودش دلار می شود و به کانادا می رود. درنتیجه میزان سرمایه ای که به واسطه این جمعیت بزرگ ایرانی مقیم کانادا از ایران خارج می شود، چنان است که صفرهایش درماشین حساب جا نمی شود. آمار ورودی مهاجر از ایران به کانادا همچنان روبه رشد بوده وطبیعتا میزان خروج سرمایه ناشی از آن هم افزایش می یابد. براساس آمار کانادا در ۲ سال اخیر بطور میانگین ۴۰ هزارنفر از ایران به کانادا مهاجرت کرده اند که اگر هریک از این افراد به جز هزینه های وکیل،۶۰ هزار دلار با خود به همراه داشته باشند، حداقل ۲ میلیارد و۴۰۰میلیون دلار پول از کشور خارج کرده اند که با احتساب هزینه های اقامت، خورد و خوراک وغیره، این رقم به چند برابر افزایش می یابد.

میزان خروج سرمایه توسط تجار و صنعتگران ایرانی به کانادا ارقام قابل توجهی است.

براساس برآوردها در۵ر۱سال اخیرفعالان بخش صنعت و تجارت ایران تا ۷۰ میلیارد دلارسرمایه به شکل کارخانه و ملک از ایران خارج کرده و به کانادا برده اند.

برآوردها نشان می دهد این فعالان اکنون در بخش صنعت و بخصوص ساخت و ساز کانادا فعال هستند.

همچنین داغ ترین بیزنس ایرانیان درکانادا مشاور املاک است، به گونه ای که از هر پنج ایرانی مقیم کانادا یک نفر مشاور املاکی است.

ورودسرمایه به کانادا، جاده یک طرفه است چرا که این کشور هرقدر از ورود سرمایه به کشورش استقبال می کند، برسر راه خروج سرمایه مانع گذاشته است. به عنوان مثال اگر شما بخواهید بالای ۱۰ هزار دلار پول از کانادا به ایران بفرستید باید از مراجع قانونی این کشور مجوز بگیرید.

پیک نت  ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲

 

یک نظر بگذارید