‏اعدام سه شهروند در تهران. یازدهم دی‌ماه ۱۳۳۷

لغو بی‌چون و چرای اعدام، محو ساختن این حکم پوسیده، نابودی این «قتل عمد» باید یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های جنبش «زن، زندگی، آزادی» باشد. اعدام در هر شرایط و احوالی و با هر بهانه‌ای محکوم است.

عکس: ‏اعدام سه شهروند در تهران. یازدهم دی‌ماه ۱۳۳۷. میدان توپخانه. روبه‌روی عمارت بلدیه. خیابان فردوس.

نه به اعدام

نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی و برابری

@adabyate_digar

 

 

یک نظر بگذارید