دانشگاه‌های بیشتری به اعتصاب سراسری پیوستند

 

روز چهارم مهر، ۲۹ دانشگاه ایران به فراخوان انجمن‌های صنفی دانشجویان از جمله انجمن صنفی دانشگاه تهران برای اعتصاب سراسری پیوستند و گفتند که سر کلاس نخواهند رفت.

دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اصفهان در روز دوم اعتصاب سراسری به سر کلاس‌ها نرفتند در محوطه دانشگاه تجمع برگزار کردند.

روز پنجم مهر دست کم ۱۴ دانشگاه‌ دیگر یا به فراخوان برای اعتصاب سراسری پیوستند یا صدای اعتراض خود را به وضعیت امنیتی دانشگاه‌ها و بازداشت گسترده دانشجویان بلند کردند، از جمله: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛ دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تبریز؛ جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ دانشگاه آزاد تهران مرکز؛ شورای صنفی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران؛ دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران؛دانشجویان دانشگاه فنی دکتر شریعتی تهران؛ انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ دانشکده هنر دانشگاه سوره تهران؛ دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه دامغان؛ دانشجویان دانشگاه خوارزمی؛ دانشجویان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز؛ دانشجویان دانشکده فنی فومن؛ شورای صنفی دانشگاه گیلان و جمعی از دانشجویان دانشگاه گرمسار.

در بیشتر بیانیه‌های انجمن‌های صنفی دانشجویی، آنها خطاب به استادها هم نوشته‌اند و از آنها خواسته‌اند سکوت خود را بشکنند.

دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – شهری که در آن سرکوب‌ها خیابان خونین بوده و تعدادی از دانشجویان هم بازداشت شدند خطاب به استادها از آنها خواستند با اعتصاب سراسری همراهی کنند:

زمان آن رسیده که ما دانشجویان به پشتوانه شما اساتید، اعتراض خود را به هر امری که باعث گرفته‌شدن حق زیستن و آزادی از انسان شود، اعلان کنیم. از تمامی اساتید محترم و خانواده شرافتمند دانشگاه خواستاریم که متحدانه در این اقدام انسانی ما را همراهی کنند.

دانشجویان نامه‌های حمایتی هم از طرف استادها دریافت کردند. ۱۰ نفر از استاید دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به شرایط امنیتی حاکم بر کشور و سرکوب سیستماتیک نامه نوشتند و از حکومت خواستند که خشونت را پایان دهد.

نصرالله حکمت، استادفلسفه در دانشگاه بهشتی (دانشگاه ملی) تهران هم به اعتصاب پیوست و خطاب به دانشجویان نوشت:

… در این چند روز، از شما درس‌هائی آموخته‌ام که در هیچ دانشگاهی نمی‌توان آموخت؛ درس شجاعت، صداقت، ایستادگی برای به دست آوردن حق خود، مقاومت در برابر زور و ستم، دریدن نقاب‌های ریا و تظاهر… مقابلهٔ نرم و مدنی با کوه زمختی و خشونت و سرکوب،… فرار از شبه‌مقدسی که صورتک قداست دارد، برملاکردن مکر شیطانی کسانی که دعوی خدمتگزاری دارند…

دانشجویان که به اعتصاب سراسری پیوسته‌اند می‌گویند همه دانشجویان زندانی باید آزاد شوند و تا آنها آزاد نشوند و جو امنیتی حاکم بر دانشگاه‌ها پایان نیابد به سر کلاس نخواهند رفت. استادهای همراه هم با همین مطالبه‌ها گفته‌اند که کلاس برگزار نخواهند کرد.

بزرگ‌ کنیدبیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و اعلام پیوستن به اعتصاب.

بازداشت دانشجویان ادامه دارد: یا آنها را با حکم می‌برند و یا در اعتراضات بازداشت می‌کنند. نام دانشجویان بازداشتی‌ که روز پنجم مهر بازداشت شدند و یا خبر بازداشت آنها روز پنجم مهر منتشر شد از این قرار است:

نیما سلطانی، اهل بانە، و دانشجوی کارشناسی رشتە صنایع‌دستی دانشگاهە هنر تهران (بازداشت ۳۱ شهریور)؛ محسن نیک‌منش، دانشجوی کارشناسی رشته گرافیک دانشگاهە هنر تبریز (بازداشت ۲۸ شهریور)؛ محمد پرده‌باف، دانشجوی دانشگاه علم و هنر یزد (بازداشت ۴ مهر ماه در میدان اطلسی یزد)؛ و حسین رهاد، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور (بازداشت روز اول مهر).

تاکنون پیش از ۵۷ دانشجو در ایران با حکم‌های شفاهی و کتبی و یا در اعتراضات دانشگاهی و خیابانی بازداشت شده‌اند.

رادیو زمانه

یک نظر بگذارید