بیانیه حمایتی ۱۸ نهاد چپ و دمکراتیک: دراعتراض به تجاوز جنسی، کشتار و علیه اعدام،

حامی و همراه خانواده های قربانیان و محکومان هستیم!

در میان حوادث تلخ این روزها چند خبر بازتاب های گسترده ای یافته است. بانو« شلیررسولی» در مریوان

در فرار از تجاوز جنسی از سوی یک مرد، از طبقه دوم ساختمانی خود را به پائین پرت کرد و جان سپرد که اعتراضات و تظاهرات مردمی بیشماری را با خود بهمراه داشت. خانواده های محکومان به اعدام هفت روز متوالی در تهران و کرج در برابر ساختمان قوه قضاییه در اعتراض به اعدام عزیزان شان دست به تجمع زدند که با یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم روبرو شدند. ۳۷ تشکل مستقل بازنشستگان، کارگری، زنان وفعالین مدنی در ایران با انتشار بیانیه ای از این تجمعات و از خواست لغو اعدام حمایت کردند. و سرانجام برگ سیاه دیگری از سرکوب فعالین اجتماعی وفعالین زنان به کارنامه‌ی حاکمیت افزوده شد. این بار مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله‌ی اهل سقز که با ضرب و جرح مأموران «گشت ارشاد» در تهران دستگیر و با ضربه مغزی حاکمیت به کما رفته بود، کشته شد. مردم شعار می دهند: از کردستان تا تهران/ مرگ بر قاتلان !

ما نهادهای چپ ودموکراتیک دراعتراض به تجاوزجنسی وعلیه اعدام، حامی وهمراه خانواده شلیررسولی، زنان و مردم مبارزمریوان؛ خانواده های محکومان به اعدام وهمسو با همه نهادها و تشکل های مستقلی هستیم که به قتل عام سازمان یافته دولتی اعتراض کرده اند و در برابر به قتل رسیدن مهسا (ژینا) امینی وسطوح اعتراضات مردم سقز، سنندج و دیگر مناطق همدردی با اعلام اعتصاب عمومی همبستگی خود را در اقصا نقاط جهان اعلان می داریم!

درچنین شرایطی «ابراهیم رئیسی» قاضی و عضو هیئت مرگ واعدام، چهره ایکه در کشتار تابستان خونین ۱۳۶۷ برفراز خونریزی فرزندان جامعه ما نشسته بود، امروز در مقام رئیس جمهور رژیم اسلامی ایران درچنین شرایطی که همچنان موج اعدام ها در ایران ادامه دارد، راهی اجلاس سازمان ملل می باشد. دنیا باید در برابر این تجاوز به حقوق مردم در ایران و منطقه در برابربه خون کشیدن آن زنان و مردان مبارز، مقاوم و انسان دوست و آرمانخواه، پاسخ دهد و سازمان ملل باید در حوزه اختیار و مسئولیت تاریخی اش، حضور چنین جنایتکاری را ناممکن سازد و یا آنچه خواست مردم یک جامعه ای به فراخی جامعه ایران / او را به جرم « جنایت علیه بشریت » به دادگاه کشاند.

ورود بی صدایان، قربانیان و به حاشیه رانده شدگان به جنبش اعتراض علیه اعدام پایه گسترش مطالبه گری و دفاع بی قید و شرط از حق زندگی به جای اعدام است.
ما امضاء کنندگان از هیچ تلاشی برای لغو اعدام درایران فروگذار نخواهیم کرد؛ و خواست خانواده های کشته شدگان، محکومان به اعدام را درسطح روابط بین المللی به وسیع ترین شکل به گوش افکار عمومی جهان در حد توانمان خواهیم رساند .

18 سپتامبر 2022
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!
زنده باد آزادی، دمکراسی و برابری!
پرتوان باد جنبش دادخواهی در ایران!

امضای تشکل ها به ترتیب الفبا:

– انجمن پناهندگان ایرانی _ گوتنبرگ- سوئد
– انجمن سوسیالیستها در سوئد
– حامیان مادران پارک لاله- استکهلم
– شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا- استکهلم
– شورای هماهنگی علیه کشتارجمهوری اسلامی ( فریاد خاوران)
– شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
– فدراسیون اروپرس – بلژیک
– کارگروه ارتباطات کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
– کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
– کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ
– کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران – فرانکفورت
– کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس
– کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
– کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا
– نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران(غرب آلمان)
– همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – پاریس
– همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن
– همبستگی با مبارزات مردم ایران – سوئیس

chapvademokrat@gmail.com آدرس تماس

 

یک نظر بگذارید