دفاع از حق زنده ماندن علیرضا ثقفی وظیفه همه ما است

کانال کانون مدافعان حقوق کارگر,

 

کانون مدافعان حقوق کارگر در چندین اطلاعیه قبلی خود تا حد امکان خبر رسانی کرده است که در سه ماه گذشته علیرضا ثقفی در جدال مرگ و زندگی در زندان کچویی قرار گرفته است.

وضعیت بحرانی جسمی علیرضا ثقفی در رابطه با فشار خون بالا و کمردردهای مزمن بسیار حاد شده است که در دو هفته گذشته بارها  در حین راه رفتن زمین خورده و هفته گذشته بعد از زمین خوردن دندان ثقفی شکسته شده است.

بهداری زندان در نامه ای مستقیم به دادسرا اعلام کرده است که ما امکانات نگهداری و امکانات پزشکی زندان در حد رسیدگی به وضعیت ثقفی را نداریم. این مدارک را حتی پزشک قانونی نیز تایید کرده است.

چرا روسا زندان از فرستادن علیرضا ثقفی به بیمارستان خوداری می کنند چون نمی خواهند مخارج بیمارستان او را بدهند.

 

ما می دانیم که می گذارند تا دیر شود و آخرالامر با یک مرخصی استعلاجی مسئولیت را از دوش خود بر خواهند داشت که اگر اتفاقی افتاد مسئول نباشند و مخارج از بیمارستان تا جاهای دیگر بگردن خانواده بیافتد.

حال چرا این وضعیت ماندگاری و بی تدبیری در وضعیت جسمانی ثقفی بغرنج شده است؟ چون شعبه شش اجرای احکام قاضی ندارد. چرا ندارد؟ بسیاری از قضات و بخصوص دادگاههای کرج بخاطر فساد سر کار نیستند و بلاتکلیف هستند و این بلاتکلیفی را بهایش را زندانی باید بپردازد.

 

وضعیت ناگوار زندان و شرایط زندانی مسن برای حاکمیت ارزشی ندارد. تنها راه رهایی از این وضعیت جهنمی برای بسیاری همانند علیرضا ثقفی در زندان ها انعکاس شرایط‌ بد زندان است و باید مسئولین را جوابگو کرد و نگذاشت زندانی در سکوت و بی قانونی جان خودش را در جهنمی بنام زندان از دست بدهد.

این کوچکترین کاری است که هر فعال حقوق انسانی می تواند انجام دهد، حاکمان بی تدبیر و فاسد باید جوابگویی هر گونه اتفاق جانی برای علیرضا ثقفی باشند.

 

@kanoonmodafean

 

یک نظر بگذارید