یانیه ۲۷ نهاد چپ و دمکراتیک: از مبارزات و اعتراضات سراسری علیه گرانی در ایران دفاع می کنیم!

 

جامعه ایران دستخوش تحولات عظیمی است. با گران شدن نان و دیگر مایحتاج عمومی، مردم جان به لب رسیده، چون دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ با شعارهای کوبنده نفرت و انزجارشان را از سرکوب، گرانی، استثمار، تبعیض، بیکاری و فقر و فلاکت و نیز نفرت خود را از کلیت نظام حاکم در ایران در خیابانها فریاد میزنند. اعتراضات و مبارزه علیه بی حقوقی به اشکال مختلف در جریان است.

بیش از چهار دهه، نبود آزادی بیان، حق تشکل و حق تجمع، تبدیل شدن کارگران و مزدبگیران به نیروی کار ارزان، کالایی شدن آموزش و درمان، سرکوب و بی حقوقی زنان شرایط را برای اکثریت مردم غیر قابل تحمل کرده است و خواهان به زیر کشیدن کلیت طبقه حاکمه هستند. رژیم سرکوبگر راه حلی در مقابل اعتصابات، اعتراضات و تجمعات اعتراضی ندارد و مانند همیشه از دستگاههای سرکوب استفاده نموده است. از اول ماه مه ۱۴۰۱ دستگیریهای گسترده تری را شروع کرده اند. دستگاه امنیتی رژیم سناریوی ساختگی را علیه فعالین کارگری و معلمان بار دیگر براه انداخته است. کارگران و رانندگان شرکت واحد در تهران اعتصاب وسیعی را برای حق معیشت سازماندهی کرده و دولت و کارفرمایان برای مقابله با اعتصاب از نیروهای نظامی بعنوان اعتصاب شکن استفاده میکنند. در حالی که کارگران اعتصابی از حمایت وسیع دیگر بخشهای طبقه کارگربرخوردارند.

زندان ها در ایران مملو از زندانیان سیاسی و عقیدتی است که در شرایط سخت و طاقت فرسایی به سر میبرند و هر لحظه با شکنجه های مختلف مورد آزار قرار میگیرند.

در اعتراضات مردمی که چند روز گذشته درشهرهای مختلف آغاز گردیده است، دستگیریهای بیشماری تا کنون صورت گرفته و متاسفانه چندین نفر تا کنون کشته و زخمی شده اند.

ما نهادهای چپ و دمکراتیک ضمن حمایت از اعتراضات جاری بر علیه گرانی و اعتصاب کارگران در ایران و نیز اعتصاب و خواسته های به حق رانندگان و کارگران شرکت واحد و خواست آزادی کلیه دستگیرشدگان، برای انعکاس بیشتر اخبار مبارزات در ایران در رسانه های بین المللی کوشا خواهیم بود.

نهادهای چپ و دمکراتیک در راستای حمایت و پشتیبانی از مبارزات و اعتراضات مردمی در چندین شهر از جمله استکهلم، برلین، فرانکفورت، هانوفر ، گوتنبرک سوئد، پاریس، لندن، آمستردام، سیدنی، لس آنجلس و… با برگزاری آکسیون و گردهمائی به خیابان می آئیم تا صدای مردم معترض ایران را بگوش جهانیان برسانیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!
زنده باد آزادی، دمکراسی و برابری!
زندانی سیاسی آزاد باید کردد!

۱۸مه ۲۰۲۲ برابر با ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

اسامی نهادهای امضاکننده به ترتیب حروف الفبا:

– اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی – سوئیس
– آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن
– انجمن دفاع از زندانیان سیاسی – عقیدتی – پاریس
– انجمن سوسیالیستها در سوئد
– انجمن پناهندگان ایرانی _ گوتنبرگ- سوئد
– جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- سوئد
– حامیان مادران پارک لاله استکهلم
– شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم
– شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی (فریاد خاوران)- استکهلم
– شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن
– شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
– فدراسیون اروپرس – بلژیک
– کارگروه ارتباطات کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
– کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین
– کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
کانون همبستگی با کارگران ایران گوتنبرگ –
– کانون نقد و گفتگو- لس انجلس- آمریکا
– کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران – فرانکفورت
– کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
– کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
– کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا
– کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران – فرانکفورت
– کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس
– نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران(غرب آلمان)
– همبستگی برای حقوق بشر در ایران ( کلگری)- کانادا
– همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس
– همبستگى با مبارزات مردم ايران-سوئيس

chapvademokrat@gmail.com آدرس تماس:

 

یک نظر بگذارید